Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů Slatina, Stará Ves
Dnešní několikaminutový prudký d隝 si vyžádal hned čtyři zásahy naší jednotky.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem C
Použití vody dodávané proudem B

řízení provozu na komunikacích
Odstraòování překážek z komunikací

Jednotka jako první vyjela k očistě komunikace mezi Slatinou a Starou Vsí, kterou zaplavilo bahno

z polí, spláchnuté předešlým prudkým lijákem. V průběhu tohoto zásahu byla operačním střediskem informována o potřebě provést stejný zásah také ve Staré Vsi, na silnici směrem na Skřípov.<br

/>
Po dohodě s velitelem jednotky HZS Bílovec jsme odstranili nánosy bahna ze silnice u fotbalového hřiště ve Staré Vsi.

V průběhu doplòování vody jsme byli požádání občany

o protlačení kanalizace, rovněž ve Staré Vsi.

Po ukončení tohoto zásahu jsme byli dovoláni zpět do Slatiny – konkrétně na Nový Svět, kde jsme ve spolupráci se Správou a údržbou

silnic prováděli opět očistu komunikace od silných nánosu bahna z přilehlých polí.

Údaje o zásahu

Poplach: 08:42
Vyjezd: 08:42
Prijezd: 08:48
Navrat: 12:48
Technika: CAS 25 Š706 MTHP
Počet zásahů: 4
Vzdálenost:: 3 km
Fotogalerie k článku