Připravujeme nákladnou obnovu OOP


Z naší činnosti - 22.07.2010


Osobní ochranné prostředky jsou tím

nejdůležitějším, co chrání hasiče před nebezpečím, které mu u zásahů hrozí. Každá ochranná pomůcka však podléhá jak opotřebení, tak stáří, které většinou limituje výrobce ve svém návodu k

použití.

Z obou výše uvedených důvodů dojde v průběhu srpna a září k nákupu nových ochranných prostředků pro některé hasiče v zásahové jednotce. Naše finanční možnosti v současné době

postačují na zakoupení vybavení pro sedm hasičů, z nichž pouze ve třech připadech bude výbava doplněna i o obuv – té máme v současné době dostatečné množství v odpovídajícím stavu. 
<br

/> Vyhodnotili jsme tedy účast jednotlivých členů jednotky u zásahů za poslední 4 roky a na základě těchto výsledků bude sedm nejčastěji zasahujících členů vybaveno novými osobními ochrannými

pomůckami. Jejich současné budou zkontrolovány a v případě, že budou dále vyhovovat pro použití u zásahu, budou odborně vyčištěny, naimpregnovány popřípadě opraveny a předány k užívání členům,

jejichž výbava již neodpovídá vysokým nárokům na ochranu.

Co tedy budeme nakupovat? Z důvodu kompatibility se stávajícím vybavením to budou ochranné oděvy Fireman Strong,

přilby Schuberth F220, protišlehové kukly Nomex, rukavice Holík Ruby a obuv Zeman Speciál ZZ 0412-B v provedení se žlutými reflexními prvky. Každý z hasičů v jednotce navíc dostane kšiltovku pro

práce u lehčích typů zásahů.

Cena výbavy pro hasiče není nikterak nízká, nicméně zdraví, které tyto věci chrání, je určitě mnohem dražší. Děkujeme tedy obci, že nám uvolnila

nemalé finanční prostředky na obnovu a zkvalitnění ochrany hasičů, které se díky předání části staršího vybavení dotkne více či méně všech členů JSDH Slatina. Všechny výše uvedené prostředky

jsou již objednány a budou postupně dodávány jednotlivými prodejci. Celý nákup by měl skončit předáním ochranných oděvů v polovině září.

Fotogalerie k článku