Hasič - rytíř 21. století


Video | Galerie - 15.07.2010


Hasič je člověk který je připravený nejen psychicky, ale také

fyzicky zvládat to co by nás ostatní ani nenapadlo – hasič je ten kdo jde tam odkud ostatní utíkají – hasič je ten koho vyhlížíme když sami ztrácíme naději – hasič je ten komu věříme, že zvládne

to v čem my jsme pohořeli – hasič je rytíř 21 století. Tento film Vám ukáže jak moc důležité je být připravený.

Jak moc je důležité mít dobře vybavený a vycvičený hasičský záchranný

sbor. Jak moc je důležité vědět jak a kam volat o pomoc když je třeba. Tato krátká videoprezentace vznikla ve spolupráci MV – generálního ředitelství HZS čR a Zařízení služeb MV v rámci

propagace HZS čR. Poděkování proto patří všem složkám HZS čR, které se na jeho přípravě aktivně podílely.

<param name=„movie“ value=

„http://www.y­outube.com/v/g0XCk­CquXak&hl=cs_CZ­&fs=1“><embed src=

„http://www.y­outube.com/v/g0XCk­CquXak&hl=cs_CZ­&fs=1“ type=„application/x-shockwave-flash“ allowscriptac­cess=„always“ allowfullscre­en=„true“ width=„640“ height=

„385“>