Umíte jezdit v zácpě?


Hasiči lidem - 21.10.2009


V souvislosti se zkušenostmi, které nabíráme nejen při jizdě k

zásahům, ale i při běžném pohybu po komunikacích o dvou a více jízdních pruzích, jsme uznali za nutné vám připomenout, jak se vytváří pruh pro nás hasiče, policii, záchrannou službu a případné

ostatní složky IZS v případě zácpy.

Jakmile se doprava začne lidově řečeno „štosovat“, má KAŽDÝ řidič za povinnost vytvořit tzv. průjezdný pruh o šířce nejméně 3 metry. Ten je určen

pro případný průjezd složek integrovaného záchranného systému. řidiči jsou povinni takovýto pruh vytvořit ještě před zastavením vozidla a nikdo, s výjimkou vozidel s právem přednosti v jízdě,

pak nemá právo takto vzniklý pruh využívat.

Jak takovýto pruh vypadá si ukážeme na následujících obrázcích. Ve stručnosti si však pamatujte, že vždy platí: vozidla v pravém

pruhu uhýbají zcela doprava, vozidla v ostatních pruzích pak zcela doleva

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích:<br

/>

/>

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech pruzích:Zákon o tomto říká: Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou

jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní

pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním

jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední

dělící pás. řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a

vozidla technické pomoci.

„Naše“ vysvětlení (vozidla v pravém pruhu uhýbají zcela doprava, vozidla v ostatních pruzích pak zcela doleva) je možná pochopitelnější.

Děkujeme, že toto nařízení respektujete a dodržujete. Myslete na to, že jednou ho můžeme potřebovat i pro vaši záchranu.