Zásady pro předcházení nákaze chřipkovým virem


Hasiči lidem | Prevence - 11.07.2009


V souvislosti s

výskyty nákazy tzv. „prasečí“ (správně „mexické“) chřipky byly hygienickými orgány vydána doporučení pro předcházení šíření této nové chřipkové mutace a tato doporučení jsou vnímána jako

základní pravidla k zabránění přenosu této kapénkové infekce. Všechny u nás se objevené případy měly příznivý průběh, není však od věci si přece jen dát pozor.

Zásady pro

předcházení nákaze chřipkovým virem

Posilovat imunitní systém
Dostatkem pohybu, spánku, pestrou stravou obsahující ovoce a zeleninu.<br

/>

Nekouřit
Kouření oslabuje imunitu dýchací soustavy, kterou viry chřipky pronikají do těla.

Dodržovat základníhygienu
Mytí rukou před jídlem i během dne, po jízdě hromadnou dopravou. Mytí rukou snižuje možnost nakažení virem mexické chřipky a rozšíření nemoci.

Nepřecházet nemoci
Pokud přecházíte nemoc, jste oslabeni a tím i ohroženi napadením virem chřipky s vysokým rizikem.

Nepůjčovat sicizí věci
Mobilní telefony, sklenice, příbory apod. jsou zdrojem přenosů virů nejen mexické chřipky.

Zůstat doma, když jste nemocní
Pokud je to možné, zůstaòte doma a nechoïte mezi lidi. Pomůže to zabránit nakažení dalších lidí mexickou chřipkou.

Pro ochranu svou i okolí používatochranu dýchacích cest
U nemocného používat k zabránění šíření kapénkové infekce roušku, ochranu zdravých v kontaktu s nemocnými zajistit respirátory.

Zakrýt si ústa a nos, když kýcháte
Zakryjte si ústa a nos kapesníkem, pokud kašlete nebo kýcháte. Tím zabráníte nakažení ostatních lidí v okolí.

Vyhnout se dotýkání očí, nosu, uší a úst vlastní rukou
Viry často přecházejí do těla tkání v těchto oblastech, protože je zde pokožka citlivá a tenká. Tímto

postupem zabráníte kontaktu s virem před samotným umytím rukou.

Sledovat svůj stav, pokud přijíždíte z rizikových oblastí
Pokud máte příznaky"mexické chřipky" nebo se objeví do sedmi dnů po vašem příjezdu, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu taky odkud přijíždíte.