Živelní pohroma - větrná smrš silnice ze Slatiny do Výškovic

<br

/>Odstraòování překážek – padlý strom přes silnici

Údaje o zásahu

Poplach: 17:04
Vyjezd: 17:04
Prijezd: 17:11
Navrat: 17:57
Technika: Š706 RTHP
Počet zásahů: 1
Vzdálenost:: 4 km
Fotogalerie k článku