Předání slavnostního praporu a jeho posvěcení


Video | Galerie - 24.07.2008


Oslavy 120 let SDH

Slatina

<param name=„allowFu­llScreen"valu­e="true“> <embed src=„http://w­ww.youtube.com/v/XXBI9­C8jzAM&hl=cs&fs=1“ type=„application/x-shockwave-flash"allowscrip­taccess="alwa­ys“ allowfullscre­en=„true“ width=„425“ height=„344“>