Živelní pohroma - větrná smrš Slatina a okolí
čas odjezdu z místa zásahu se týká

opuštění místa prvního zásahu (padlý strom přes silnici v Kostelním lese). Tento výjezd obsahoval dva jednotlivé zásahy.

Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla rozřezání

odstranění stromu padlého přes silnici. Po zprůjezdnění komunikace bylo velitelem jednotky rozhodnuto o kontrolu sjízdnosti silnice na Nový Svět – místní část obce Slatina. Během jízdy byly

odstraněny větší větve ležící přes silnici. Během jízdy byla jednotka vyslána na další událost – do Výškovic. Po ukončení jsme při průjezdu obcí Slatina ještě odklidili několik větví ze silnice,

zkontrolovali stav stromů okolo hřbitova a pokusili se zprovoznit veřejné osvětlení, což se nám kvůli zkratu na elektrickém vedení nepodařilo.

Údaje o zásahu

Poplach: 21:37
Vyjezd: 21:37
Prijezd: 21:45
Navrat: 23:03
Technika: Š706 RTHP
Počet zásahů: 2
Vzdálenost:: 2 km
Fotogalerie k článku