Co nám přinesl rok 2007
Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2007 z

pohledu nás, hasičů ze Slatiny?

V roce 2007 došlo k výraznému vylepšení a modernizaci techniky zásahové jednotky, konrétně naší cisterny. Po

jednotlivých krocích, které proběhly v závěru roku 2006 jsme v lednu na náš zásahový vůz namontovali rotační rampu AZD 530 a dvojici přídavných modrých

světel, čímž jsme zlepšili viditelnost vozidla při jízdě k zásahu, která se vzhledem k rostoucí neukázněnosti řidičů stává čím dál tím komplikovanější, nebezpečnější a náročnější na

pozornost strojníka. Do vozidla byly zakoupeny nové akumulátory a na nástavbě s sebou od února vozíme také dvě teleskopické tyče pro vysunutí

osvětlovacích reflektorů výše nad úroveò nástavby. Dne 19. března pak na vozidle proběhla úprava s několika nej – nejnákladnější, nejpracnější, nejsledovanější a především nejdůležitější­. Motor

byl vyměněn za motor Liaz M634, disponující vyšším výkonem, převodovka za desetistupòovou, vzduchový posilovač řízení byl nahrazen hydraulickým, brzdový systém přestavěn na dvouokruhový a v

neposlední řadě došlo k úpravě nástavby, kde byly vyrobeny nové skříně, které jsme si pak vlastními silami upravili k obrazu svému – převážně pro uložení

dýchací techniky. Přestavba trvala tři měsíce a s jejím výsledkem jsme nadmíru spokojeni.

Zásahová jednotka, která byla z důvodu přestavby cisterny dlouho „mimo provoz“, <a

href=„zasahy.php“>vy­jela celkem k sedmi událostem, z nichž se jednalo pětkrát o požár, jednou o technickou pomoc a jednou o prověřovací cvičení starosty obce. Ke čtyřem z uvedených zásahů

vyjela jednotka v rámci územní působnosti mimo katastr obce a to do dvakrát do Bílovce, jednou do Kyjovic a jednou do Staré Vsi. členové jednotky se pravidelně školili na základě zpracovaného

plánu odborné přípravy a případných aktuálních témat. Po zavedení svolávacího systému SMS zprávami na konci roku 2006 jej jednotka úspěšně využívá a byl nápomocen nejen při výjezdech k zásahu.

Ve chvílích volna jsme nejen pro děti ve školce natočili instruktážní video o tom, co vše se u hasičů děje a co musíme udělat od doby, kdy se dozvíme o

požárů po dobu, kdy k němu vyjedeme.

V oblasti požárního sportu jsme také nezaháleli, i když soutěží jsme vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti členů družstva absolvovali méně

než v předchozích letech. Opět jsme dokázali, že nezapomínáme, co umíme a v červnu jsme vybojovali druhé místo na okresním kole soutěží v požárním

sportu. Družstvo mladých hasičů bojovalo v soutěži o Floriánek Cup v rámci ligy družstev okolních sborů. Poslední květnovou sobotu jsme na místním hřišti

uspořádali soutěž jak pro muže a ženy, tak i pro mladé hasiče a veterány, což byla kategorie pro muže nad 35 let. Ze soutěže jsme si odvezli

prvenství v kategorii mužů a veteránů a třetí místo v kategorii mladých hasičů. V rámci kondiční přípravy jsme neodmítli pozvání na tradiční Fotbalový turnaj

hvězd v Kravařích, kde jsme s přehledem zvítězili.

V obci jsme dvakrát sbírali železný šrot, uspořádali <a href="index.php?

fofo&sekce=225">ha­sičský ples, tradiční fotbalový zápas Svobodní-Ženatí nebo jsme se podíleli na zajištění <a href="index.php?

fofo&sekce=280">kaž­doroční recesestické akce místního spolku Jako Za Mlada.

V rámci požární prevence jsme několikrát <a href="index.php?

fofo&sekce=297">nav­štívili místní základní školu s přednáškou o zásadách chování v případě vzniku požáru a především o tom, jak podobným situacím předcházet. Dětem jsme představili

vybavení, ve kterém zasahujeme a pozvali jsme je na návštěvu zbrojnice.

Velký úspěch jsme zaznamenali u našeho webu – webmaster

stránek převzal v červnu z rukou ministra vnitra Ivana Langera cenu za nejlepší web dobrovolných hasičů v rámci české republiky. O našem sboru se po

tomto úspěchu psalo na stránkách nejedněch novin.

Příští rok bude patrně především rokem oslav. Plánujeme sice i určité dovybavení

zásahové jednotky – mimo jiné prostředky, které zlepší akceschopnost a urychlí případný výjezd k události, celkový program se však ponese v duchu výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných

hasičů ve Slatině. V červenci pak představíme slavnostní prapor, který budou mít nejen budoucí generace v upomínku.

S přáním všeho nejlepšího dojubilejního roku 2008
Jakub Kozák