Kdy volat hasiče a co dělat, když hoří
Základní a mnohokrát opakovaná

příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události – zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS.

Hasiče voláme

když:
 • hoří
 • se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
 • se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdravíosob, případně životní prostředí
 • následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 • se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě,starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd… )
 • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.

Na tísòovou linku

se nebojíme volat, avšak zneužití tísòové linky je trestné !!!

Jak se chovat při zpozorování požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě

požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V

případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru – volejte číslo 112 nebo 150.

Voláte-li z mobilního telefonu a

váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis „Jen tísòová volání“ ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou

klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států

(měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora!

Při

předávání zprávy uveïte
 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po končení hovoru zavěste a čekejte na zpětnýdotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru
Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
 • pozor na elektrický proud
 • vyčkejte na místě
Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
 • na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomocjednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce
 • fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavilavážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké
Výzva k evakuaci
 • budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebořP, klíče od bytu)
 • ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný
Ochrana zdraví
 • při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobupobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
 • v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
 • je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou maskua ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
 • k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
 • hlavuchráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk
 • oči si chráníme brýlemi (lyžařskými čimotoristickými), ruce rukavicemi
 • k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, pl᚝ nebo pláštěnka do deště
 • nohy si chráníme nejlépe vysokými botami neboholínkami