Co dělat při silném větru


Hasiči lidem | Prevence - 23.10.2007


Přinášíme vám preventivní rady obyvatelstvu, které vydalo

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru čR. Jedná se o shrnutí pro někoho již běžných věcí, někdo v nich však může naleznout i něco nového.

 • Před

  příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraòte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si

  pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

 • Bezpečný úkryt před silným větrem

  poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky,

  plechy), rozhodně nechoïte do lesa.

 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
 • Pokud za silného větru

  řídíte auto, jeïte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší

  jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

 • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
 • Sledujte vývoj situace ve

  sdělovacích prostředních.

 • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
 • NEPODCEÒUJTE předpovídanou situaci a NEPřECEÒUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
 • NEROZŠIřUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • UVěDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

Pokud je lidský

život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.