O sboruHistorie dobrovolných hasičů v obci Slatina od roku 1888

26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro nás hasiče a

obec Slatinu je velmi významné.

Je zároveò dobrou příležitostí podívat se do minulosti. Vždy historie je učitelkou života.


Pamětní kniha hasičského sboru ve Slatině 1898 - 2012

Přinášíme vám jedinečnou možnost prohlédnout si digitalizovanou podobu naší Pamětní knihy - tedy kroniky, která je u sboru vedena od 10. výročí jeho založení, tedy již od roku 1898. Knihu jsme

nechali digitálně zpracovat v roce 2013.

V práci na kronice, kterou pečlivě vedli naši předchůdci, samozřejmě dále pokračujeme.


Hasičská zbrojnice ve Slatině

Letošní rok (2010) byl u nás především ve znamení

celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice, postavené v roce 1977. V článku si popíšeme, co vše se tedy změnilo.

Začneme na levé straně budovy, z pohledu člověka, stojícího před zbrojnicí

čelem k vratům. V té se nachází kancelář velitelů, šatna mužstva, sprchy, umývárna a záchody.


Slavnostní prapor sboru

K příležitosti 120. let od založení sboru jsme si v roce 2008

pořídili u firmy Velebný slavnostní prapor. Základ motivu je vyšit strojově, detaily jsou pak doladěny ruční výšivkou.

Na rubu je vyšit znak sboru s letopočtem 1888, kdy byl založen. Líc

zdobí dominanta naší obce - barokní zámek - nad nímž drží ochrannou ruku sv. Florián, patron hasičů.Sbor dobrovolných hasičů Slatina

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině má v

současné době 109 členů, z toho 22 do 18ti let a 9 členů do 26ti let.

členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, kde se blíže seznámí s činností za uplynulý rok,

schválí další plán činnosti a dostanou možnost přímo se vyjádřit k fungování SDH.

Zásahová jednotka SDH je zařazena v plošném pokrytí jako JPO II a má 18 členů.


Novodobá historie sboru od roku 2006

Konec roku je vždy časem

bilancování, jednotlivé přehledy z naší celoroční činnosti uvádíme jako samostatný článek.