Zneužití linky tísòového volání


Hasiči lidem - 22.06.2007


Linky tísòového volání jsou zřízeny pro přijetí

stavu nouze. Tísòové volání je bezplatné…

Linky tísòového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Tísòové volání je bezplatné, čísla jsou uvedena v telefonních

seznamech: 150 Hasičský záchranný sbor čR, 155 Zdravotnická záchranná služba čR, 158 Policie čR, 156 městská policie, 112 jednotné evropské číslo tísòového volání.

Telefonní číslo

112 je určeno zejména pro volání cizinců a je přednostně obsazováno operátory s dobrými jazykovými znalostmi. V čR funguje od roku 2005, postupně je zaváděno ve všech zemích EU a naši občané by

jej měli při pobytu v cizině znát.

Operátorům na všech tísòových linkách velmi komplikuje jejich práci zneužívání těchto linek. Ve značné míře se to týká i hasičů a území celého

Moravskoslezského kraje. Ze statistik vyplývá, že za rok 2006 bylo na operační střediska jednotlivých územních odborů Hasičského záchranného sboru MS kraje přijat 498 743 tísòových telefonních

hovorů, z nichž jen 18 110 hovorů vyvolalo řešení události. Na všech linkách tísòového volání bylo loni přijato 1 343 728 hovorů, které si vyžádaly 183 248 zásahů všech složek <a href=

„izsajpo.php?cid=52“­>Integrovaného záchranného systému čR (hasičů, záchranky, Policie čR a strážníků MP). Velkou část ostatních hovorů lze zařadit do kategorie tzv. zlomyslných volání.

Značnou měrou se na nich podílejí děti a kvůli jejich jednání může být oddálena pomoc těm, kteří ji v danou chvíli budou potřebovat.

Operátoři tísòových linek však nejsou

bezmocní. V dnešní době je součástí systémů pro příjem tísòových volání přesná identifikace čísla volajícího – včetně adresy pevné telefonní stanice nebo identifikace místa, odkud volá uživatel

mobilního telefonu. Tyto technologie pomohou pachatele odhalit. Kromě trestního zákoníku stanoví i zákon o požární ochraně, že fyzická osoba nesmí bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany

nebo zneužít linku tísòového volání. Za tento přestupek ji může být uložena sankce až do výše 20 000 Kč. Za konání dětí mladších 15 let jsou zodpovědní rodiče. Proto je nutné s dětmi o těchto

věcech hovořit a vysvětlit jim, co mohou nevhodnými žerty způsobit. Zneužití linek tísòového volání řeší i trestní zákoník. Podle závažnosti konání může být osoba zneužívající tísòového volání

potrestána odnětím svobody až na 5 let nepodmíněně…