Co s nálezem nebezpečné látky
Stručný návod, jak postupovat v případě nálezu

nebezpečné chemické nebo biologické látky.

I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly s obsahem nebezpečných látek. Co má občan udělat, aby minimalizoval nebo odvrátil

ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?

Pokusíme se Vám dát stručný návod:

1. S čím je možné se setkat

<a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/bchl1_2­.jpg“>Vzorkovnice BCHL-I <a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/bchl2_2­.jpg“>Vzorkovnice BCHL-II <a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/o_ol.jpg“>Obaly OL
<a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/o_y­per2.jpg“>Obal od YPERITU <a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/ot_o_ol2­.jpg“>Otevřený obal OL <a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/plas2­.jpg“>Plastový obal OL
<a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/plech2­.jpg“>Plechový obal OL <a href=„http://­www.mvcr.cz/ra­dy/nalezy/ruz_o2­.jpg“>Různé obaly OL

2. Jak se chovat k nálezu

 1. věřte vyobrazeným symbolům
 2. nesnažte se poškodit nebo otevřít obal
 3. informujte Hasičský záchranný sboru (HZS) telefon 150

  nebo Policii čR telefon 158
  nebo linku tísòového volání <img src=„img/phone-ico.jpg“ width=„20“ height=

  „11“ alt=„telefon“ /> 112
 4. zajistěte do příjezdu odborníků, aby s nálezem nebylo manipulováno

3. Kde Vám také mohou pomoci?

V chemických

laboratořích HZS, které jsou schopny provádět:
 • protichemická a protiradiační opatření při haváriích s únikem nebezpečných škodlivin a radiačních havárií,
 • prevenciohrožení obyvatelstva nebezpečnými škodlivinami,
 • výcvik, vzdělávání a rozvoj vlastní odborné činnosti.

Regionální působnost chemických laboratoří:

Chemická

laboratoř HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm s působností v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji, <img src=„img/phone-ico.jpg“ width=„20“

height=„11“ alt=„telefon“ />556 835 742