Výchova dětí v oblasti požární ochrany
Příručka MVčR pro učitele

základních a speciálních škol

Upozornění pro školy!Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03–22 ze

dne
4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných
událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela

prostřednictvím
hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna

z kapitol této příručky (Téma č. II,
Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku
požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti

důsledků, které je možné svým jednáním
způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru zahájilo v roce 2003
práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v
oblasti požární

ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následovat bude
obdobná příručka pro učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy

provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.Příručka byla vydána v 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou

doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejòujeme pro potřeby škol plný text této příručky.

 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/u­dalosti/priruc­ky/proskoly/po­zarni_ochrana­.pdf“ title=„Soubor se otevře v novém okně“>Příručka ke stažení ve formátu pdf, velikost 5,28 MB

Doprovodný film ke stažení ve formátu mpg1

 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/u­dalosti/priruc­ky/proskoly/vi­deo01/vdopoi.mpg“>I. cyklus, velikost 506 MB
 • II. cyklus,velikost 333 MB

Obsah:

 • Úvod
 • Teoretická část
  • Legislativa dotýkající se požární ochrany v čR
  • Hoření
  • Požár a elementární teorie hašení
  • Hasicí přístroje
  • Zásah
  • Některá témata první pomoci a zdravovědy
  • Nebezpečí vpřírodě a ve městě
  • Podstata a systém výuky
  • Sociální dovednosti
  • Jak upoutat, zaměřit audržet pozornost žáků
  • Strach a úzkost
  • Psychické trauma a stres
  • Úloha motivace v prácis dětmi
 • Metodická část prvního cyklu (1. stupeò ZŠ)
 • Metodická část druhého cyklu (2. stupeò ZŠ)
 • Použitá literatura
 • Přílohy