Ochrana obyvatelstva před povodněmi
Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru čR k ochraně obyvatelstva při povodních.

V souvislosti s možným vznikem povodní na území české republiky doporučuje MV

 • generální

  ředitelství Hasičského záchranného sboru čR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků,

  využít následující informace.

Stupně povodòové aktivity a povodòové orgány
 1. Stav bdělosti – nastává při nebezpečí povodně
 2. Stav pohotovosti – je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeò
 3. Stav ohrožení – je vyhlašován při nebezpečí vznikuškod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území
II. a III. stupeò vyhlašují na svém územním obvodu povodòové orgány,kterými jsou:
 • povodòové komise obcí
 • povodòové komise obcí s rozšířenou působností
 • povodòové komise krajů
 • Ústřední povodòová komise
V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouzestávají se povodòové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.

Varování a informování obyvatelstva
O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různýchzdrojů:
 1. sirénami – kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísòovou informací
 2. sdělovacími prostředky
  • vysílání českého rozhlasu a české televize
  • regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
 3. dalšími prostředky
  • místní a závodní rozhlas
  • pojízdné rozhlasové vozy a megafony
  • policie a hasiči

činnostobyvatel­stva
 1. při vyhlášení stavu pohotovosti:
  • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
  • řídit se příkazy povodòových orgánů, policie azáchranářů
  • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodòových orgánů, policie a záchranářů
  • informovat se o způsobu a místě evakuace
  • připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položenýchdveří, oken, odpadních potrubí atd.
  • při vyhlášení stavu ohrožení:
   • připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
   • přemístitcenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
   • připravit vyvedení hospodářských zvířat
   • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
   • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
   • při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu

Evakuační zavazadloEvakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační
zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo

je nutné značit jménem a adresou. Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb apitná voda – vše na dva až tři dny
 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
 • léky, které užíváte,toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spacípytel nebo přikrývka
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž

Při povodni
 • dodržovat pokyny povodòových orgánů, policie a záchranářů
 • je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
 • nevstupovat do míst, která jsou zatopená