Hasící přístroje
Velmi stručné, ale věcné informace o přenosných hasících přístrojích.
<br

/>

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždy zabírají spoustu místa a kazí

výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky.

Jaké hasící přístroje vlastně máme?

Hasící přístroje se liší především podle náplně

– hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu máme několik.

Vodní hasící

přístroje

Dobře hasí
 • Pevné hořlavé látky (např. dřevo)
  Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořenímpevných látek prakticky téměř vždy spojeno.
Špatně hasí
 • Hořlavé kapaliny (např. benzín, líh, ředidlo,…)
  Je třeba velkého množstvívody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.
 • Hořlavé plyny
  Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je vícenež obtížné.
 • Hořlavé kovy
  Nedoporučuje se vůbec! Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami.

  Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).
  Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 230 voltů našich rozvodných

  sítích nemusí přežít!

Pěnové hasící přístroje

Dobře hasí
 • hořlavé kapaliny
  Hasební pěna oddělí hořlavou kapalinuod plamene, oheò nemá „potravu“.
 • pevné hořlavé látky
  Hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější.
Špatně hasí
 • hořlavé plyny
  Stejný problém jako u vody.
 • hořlavé kovy
  Hasební pěna obsahuje vodu, viz. voda.
 • Pozor napožáry elektrických zařízení pod proudem, díky obsahu vody je vodivost zaručena.

Práškové hasící přístroje

Dobře hasí
 • Hořlavékapaliny
  Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.
 • Hořlavé plyny
  Stejně jako v případě hořlavých kapalin, jeplamen sražen prakticky okamžitě.
Špatně hasí
 • Pevné hořlavé látky
  Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovurozhořet.
 • Hořlavé kovy
  Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.
 • Prášek elektrický proud nevede, zařízení pod proudem je tedy možno

  hasit, avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Je velmi jemný, takže odstraòování prášku např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi

  obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.
Hasící přístroje CO2

Dobře hasí
 • Hořlavé plyny
  Velmi rychle zřeïujehořlavý plyn a likviduje plamen.
 • Hořlavé kapaliny
  Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.
Špatně hasí
 • Pevné hořlavé látky
  Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.
 • Hořlavé kovy
  Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Při hašení pozor na prostor,kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn

větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasící

přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasících přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení

mrazem“.

Zde lze více než doporučit hašení elektrických zařízení. Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.
<br

/>

Při použití hasícího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasícím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasícího přístroje může

zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasícími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své

řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.