Pořiïte si do auta hasící přístroj


Hasiči lidem | Prevence - 15.02.2007


Přestože v české republice nepatří hasicí

přístroje mezi povinnou výbavu běžných osobních automobilů (tato povinnost je např. u autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.), je vždy lepší přenosný hasicí přístroj v osobním

autě mít.

Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stokorun, což se s ohledem na cenu automobilu určitě vyplatí. Lze s ním efektivně zlikvidovat požár v počáteční fázi a

tím zabránit i těžkému poškození auta. Jakmile totiž automobil zachvátí požár, postupují plameny velice rychle – automobil může být kompletně zničen během dvou minut a tak rychle se na místo

nedostanou ani hasiči. Mnohokrát již takto hasicí přístroj pomohl, naopak v mnoha případech bohužel zbytečně chyběl.

Umístění hasicího přístroje

Hasicí přístroj by měl být pro řidiče co nejsnáze dosažitelný, aby ho mohl okamžitě použit, aniž by bránil samotnému provozu automobilu (hasicí přístroj uložený na dně plně naloženého kufru

vozidla je v případě požáru nepoužitelný). Za nejvhodnější se proto pokládá prostor spolujezdce -záleží však na konstrukci vozidla a volbě řidiče. Někdy je možné umístit přístroj pod sedadlo

spolujezdce nebo na sloupek pod přístrojovou deskou. Některá auta umožòují dát přístroj do poličky u spolujezdce. V těchto případech je nutné pamatovat na to, aby byl hasicí přístroj pevně

uchycen v držáku, který se prodává spolu s ním. Některé firmy dodávají přístroje ve speciálních schránkách, které ho chrání před poškozením a lze je pak volně uložit právě pod sedadlo.
<br

/>

Pamatujte, že hasicí přístroj by měl být minimálně 1× ročně zkontrolován k tomu oprávněnou osobou.

Co dělat v případě, že automobil začne hořet

Pokud zjistíte, že váš automobil začal hořet, okamžitě ho na bezpečném místě odstavte. Všechny osoby musí ihned hořící automobil opustit. Pokud je požár v počáteční fázi a z pod

kapoty motoru vychází jen hustý kouř, pokuste se požár uhasit. Vezměte přenosný hasící přístroj, uvolněte pojistku a začněte hasit. Při hašení postupujte tak, aby se k místu hoření dostalo co

nejméně kyslíku, jinak plameny paradoxně posílíte. Do motorového prostoru nastříkejte hasivo jen pod lehce nadzvednutou kapotou a kapotu znovu uzavřete. Tím se z prostoru vytěsní vzduch a oheò

uhasne. Pozor na popálení od rozžhavené kapoty!!

Přivolejte pomoc prostřednictvím linky tísòového volání 150 nebo linky 112. Uveïte zejména místo kde a co hoří. Pokud jste na

dálnici nebo rychlostní komunikaci, pak také ve kterém směru. Dále sdělte, jsou-li ohroženy osoby nebo náklad a jaký, svoje jméno a telefon ze kterého voláte. Po příjezdu hasičů na místo

informujte jejich velitele o případných rizicích, které nejsou na prvý pohled zřejmé. Například o pohonu na LPG, přepravovaném nebezpečném nákladu, větším množství hořlavých kapalin apod.<br

/>

Ani hasicí přístroj vždy nepomůže. Nejlepší je vzniku požáru preventivně předcházet. řádně se o své auto starat, nechávat si dělat pravidelné revize automobilu. Složitější opravy

a úpravy na autě je lepší svěřit autorizovanému servisu a odborníkům. Sami ale můžeme pravidelně kontrolovat těsnost palivové soustavy, provádět kontrolu elektroinstalace – zda např. není

narušena izolace vodičů apod. Pozor také na neodbornou manipulaci s autobaterií, ta by měla vždy odpovídat danému typu vozu – jinak hrozí vznik požáru!