Funkční označení dobrovolných hasičů


Hasiči lidem - 05.10.2006


Funkční označení členů Sdružení hasičů

čech, Moravy a Slezska a členů zásahové jednotky SDH obce

členové a funkcionáři Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska


člen SH-čMS
<img src=„img/ozna­ceni/2.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
člen SH-čMS
po 3 letech

člen SH-čMS
po 5 letech

člen SH-čMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)
<img src=„img/ozna­ceni/5.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
člen SH-čMS
po 10 letech
člen rady MH
<img src=„img/ozna­ceni/6.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
vedoucí kolektivu

člen SH-čMS
člen výboru
revizor

člen SH-čMS
náměstekstarosty
velitel SDH
předseda RR

starosta SDH
<imgsrc=„img/oz­naceni/10.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
aktivista okrskového
výboru
<img src=„img/ozna­ceni/11.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
člen okrskového
výboru
okrskové RR
okrskový revizor
<img src=„img/ozna­ceni/12.gif“ height=„245"wid­th=“100" alt="" />
člen SH-čMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR
<img src=„img/ozna­ceni/13.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
starosta okrsku

inspektor OSH

vedoucí inspektor OSH
<img src=„img/ozna­ceni/16.gif“ height=„245"wid­th=“100" alt="" />
člen odborné rady OSH

člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR

náměstek starosty OSH
předseda ORR
<img src=„img/ozna­ceni/19.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
starosta OSH

pracovník ústředí SH-čMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH

vedoucí odboru ústředí SH-čMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH

ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-čMS

člen odborné radySH-čMS

člen ÚKRR
<img src=„img/ozna­ceni/25.gif“ height=„245"wid­th=“100" alt="" />
člen výkonného výboru SH-čMS

předsedakrajské řídící rady SH-čMS

ředitel kanceláře SH-čMS
<img src=„img/ozna­ceni/28.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
náměstek starosty SH-čMS
a předseda ÚKRR
<img src=„img/ozna­ceni/29.gif“ height=„245"wid­th=“100" alt="" />
starosta SH-čMS

Zásahová jednotka SDH obce

<imgsrc=„img/oz­naceni/j1.gif“ height=„245“ width=„100“ alt="" />
hasič JSDH

starší hasič JSDH

strojník JSDH
<img src=„img/ozna­ceni/j4.gif"he­ight=“245" width=„100“ alt="" />
technik JSDH

veliteldružstva JSDH

velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH

velitel jednotky JSDH

Vysvětlivky

VD – ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ ústřední hasičská škola
CHH centrum hasičského hnutí
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH sbor dobrovolných hasičů
OSH okresní sdružení hasičů
SH čMS Sdružení hasičů čech Moravy a Slezska