Letecká hasičská služba - II. díl


Hasiči lidem | IZS a JPO - 01.10.2006


Od začátku června roku 2006 znovu funguje systém

letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních

požárů.

Od začátku června letošního roku znovu funguje systém letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišují

hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů. Vedle včasného upozornění na případné lesní požáry se letecká technika v rámci LHS rovněž podílí na jejich

likvidaci – a již přímo hašením ze vzduchu, nebo tím, že spolupracuje s pozemními jednotkami požární ochrany a informuje je o poloze, podobě a postupu požáru, přístupových cestách, vhodných

vodních zdrojích apod.

Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je skutečně nedocenitelná. Lesní požáry mnohdy postihnou oblasti obtížně přístupné pro požární techniku

a shoz velkého množství vody ze vzduchu představuje efektivní způsob zabránění šíření požárů.

"Z pohledu prevence a ochrany lesů je letecká hasičská služba velmi účinným

systémem, který minimalizuje škody způsobené lesními požáry, zejména v nepřehledném a nepřístupném terénu," potvrzuje Ing. Miroslav Radouš z Ministerstva zemědělství.

Pro

účely LHS je republika rozdělena na celkem 14 pracovních sektorů 3 kategorií stanovených podle míry nebezpeční vzniku požáru a možné výše škod způsobených lesními požáry. Podle kategorie se pak

odvíjí četnost hlídkových letů i stupeò vybavenosti a připravenosti letecké techniky tamních stanic LHS.

"Pokud hlídkující letadlo zaregistruje někde v lesním porostu požár,

nahlásí na příslušné operační a informační středisko HZS čR přesné místo požáru, jeho rozsah, jaký druh porostu požár zasáhl atd. Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru čR

pak na základě těchto informací na místo vyšle pozemní jednotky požární ochrany. Pokud se jedná o požár v obtížně přístupném terénu, může si velitel zásahu při hašení požáru vyžádat leteckou

podporu hasebních letadel," vysvětluje kpt. Ing. Roman Francl z MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru čR (MV-Gř HZS čR).

Leteckou hasičskou službu jako

službu vlastníkům lesů garantuje Ministerstvo zemědělství, které při jejím zajištění kromě MV-Gř HZS čR úzce spolupracuje se státním podnikem Lesy české republiky a Leteckou službou Policií čR.

MV-Gř HZS čR organizuje mimo jiné školení leteckých posádek , zajišuje vybavení letadel potřebnou spojovací technikou a garantuje celkové fungování služby a její spolupráci s pozemními

jednotkami požární ochrany a operačními a informačními středisky HZS krajů.

LHS z valné části zabezpečuje soukromý provozovatel, kterého ve veřejné soutěži vybralo

Ministerstvo zemědělství. Na hlídkové a hasební činnosti LHS se rovněž podílejí vrtulníky Letecké služby Policie čR. Kromě základen Letecké služby Policie čR v Praze a v Brně vzlétají letadla

LHS z dalších 9 stanic LHS rozmístěných po celé republice (v r. 2006 Tachov, Hosín, Holešov, Mnichovo Hradiště, Jihlava, Žamberk, Plasy, Zábřeh, Znojmo).

V rámci systému LHS

je v současnosti připraveno vzlétnout celkem 15 letounů. K hašení mohou být použity letouny typu Antonov An-2 „Andula,“ Z-37T a Z-137T „Turbo čmelák“, PZL M-18 Dromader. V případě potřeby

mohou hasit rovněž vrtulníky Letecké služby Policie čR BELL-412, vybavené závěsnými vaky na vodu.

LHS byla poprvé zřízena v roce 1993 a od této doby odhalily její letouny i

vrtulníky mnoho požárů a výrazně pomohly s hašením těch obtížných. V loòském roce kvůli napadení výběrového řízení nebyla LHS zajištěna v plném rozsahu, na omezeném území hlídkovaly pouze

vrtulníky Letecké služby Policie čR.

V letošním roce však již LHS plně funguje a prokazuje svou potřebnost. Například ve čtvrtek 15.6. pomohl vrtulník při hašení požáru lesa v

nepřístupném terénu poblíž Bělé pod Bezdězem. V roce 2004 letadla LHS (spolu s Leteckou službou Policie čR) odhalila 21 požárů a v šesti případech i požár ze vzduchu likvidovala. V suchém roce

2003 pak bylo ze vzduchu zjištěno 31 požárů, počet případů hašení letadly ze vzduchu se vyšplhal na číslo 54.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim často

dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku a jsou ztížené možnosti zásobování vodou. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné (požár se může šířit i pod

zemí) a podobné zásahy jsou časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Všichni si z obrázků v televizi pamatujeme na katastrofické lesní požáry v

zahraničí (např. USA, Chorvatsko, Španělsko), které po sobě zanechaly ekologickou spouš a astronomické škody.