Spojení při zásahu a volací znaky


Hasiči lidem | IZS a JPO - 29.09.2006


Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu

podřízení velitelé JPO organizují spojení.

Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé JPO organizují spojení. Pokud to technické prostředky umožní, oznámí

velitel JPO, která se dostavila na místo zásahu jako první, operačnímu a informačnímu středisku nebo místu odkud byla JPO vyslána, příjezd na místo zásahu a potvrdí nebo upřesní místo zásahu. S

obsahem informací odesílaných na OPIS nebo příslušné místo, které JPO vyslalo, vyslovuje souhlas VZ.

Obsahem informací zpravidla bývá

 • Situace namístě zásahu
 • Potřeba sil a prostředků, případně potřeba jiné pomoci a údaje o jejich soustřeïování
 • Případná změna v obsazení funkce VZ
 • činnost jednotek,ostatních zasahujících složek, služeb a orgánů v místě zásahu
 • Zásadní změna situace na místě zásahu, včetně zranění nebo usmrcení hasičů či jiných osob
 • čas lokalizace alikvida zásahu

Spojení v požární ochraně má svá pravidla, která je nutno respektovat a dodržovat. činnosti na úseku spojové služby se provádějí v souladu s řádem spojové

služby v požární ochraně.

Volací znaky

Volací znaky se používají k identifikaci každé radiostanice a jejich použití je dáno charakterem rádiových

sítí a druhem radioprovozu. V rádiových sítích PO se používají

 • volací znaky uvedené v povolení k radioprovozu
 • volací znaky otevřené
 • volací znakyoběžníkové („všem, všem, všem“)
 • volací znaky tísòové („pomoc, pomoc, pomoc“)
 • volací znaky stálé

Pro odlišení rdst. jsou písmena polacího znaku

doplněna číslicemi. Tyto volací znaky se používají v rádiových sítích PO, kromě rádiových sítí, zřizovaných u zásahu, kde se používají otevřené volací znaky.

Zmíněné volací

znaky jsou součástí povolení k radioprovozu a jsou v něm uvedeny
 • Otevřené volací znaky – používají se názvy funkcí u zásahu, např. „strojník“, „velitel zásahu“,„velitel bojového úseku“ apod.
 • Oběžníkový volací znak – má právo použít řídící rdst. ve své rádiové síti pro předání zprávy, která je určena všem, většině nebo předemurčeným rdst. své sítě.
 • Tísòový volací znak – tvoří třikrát se opakující slovo „pomoc“. Dojde-li k havarijní situaci, ohrožení lidského života nebo jinému obecnému ohroženía je o tom nezbytně nutné podat zprávu nebo varování i v síti, kde právě probíhá provoz a rdst. vyšle tísòové volání, ukončí všechny rdst. svůj provoz.