O putovní štít Odry
Soutěžili jsme v kategorii mužů a mužů nad 35 let. Prve jmenovaní obsadili

spolu s družstvem z Tísku 3. místo shodným časem 16, 12 s a muži nad 35 let se umístili na druhém místě dosaženým časem 16, 92 s.

Náš výsledek

Dosažený čas: 2. a
Fotogalerie k článku