Principy hašení požárů
Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to

činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř zákla
<br

/>

Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických,

tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř základních principů přerušení hoření. Principy hašení, respektive přerušení hoření, ale nesmíme zaměnit za způsoby hašení,

kterých je mnoho, ale vycházejí vždy z principů hašení.

1. Princip ochlazování

Je založen na ochlazování oblasti hoření a povrchu hořlavé látky – voda,

težká hasící pěna apod.). Ochlazením nastává snížení rychlosti uvolòování hořlavých plynů a par z hořlavé látky nebo materiálu, čímž se snižuje koncentrace v hořlavé směsi. Pokračuje-li

ochlazování i nadále, stane se směs nehořlavou, dochází k přerušení hoření.

2. Princip izolace

Je založen na izolaci oblasti hoření od hořlavé látky –

hasící pěny, něhořlavé sypké materiály, některé druhy hasících prášků apod.

3. Princip zřeïování

Je založen na principu zředění reagujících nebo hořícich

látek – inertní plyny, vodní pára, spálené plyny apod.

4. Princip zpomalování chemické reakce

Je založen na zpomalení reakce plamenného hoření – hasící

prášky, halony apod.

Při volbě vhodného hasiva musíme respektovat základní potřeby a požadavky účinného hašní i vlivu hasebních látek na životní prostředí. Zvolená hasební

látka by měla mít vysokou účinnost, respektive hasební efekt a samozřejmě i přijatelnou cenu. I vodou je proto nutno hasit efektivně a k hašení použít jen nezbytně nutné množství tohoto

hasiva.