Proč vznikají požáry vozidel


Hasiči lidem | Prevence - 20.02.2006


Pokud budeme ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že

nedopalek dokáže zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice.

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel

bývá technická závada na elektroinstalaci
vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v
neposlední řadě je to nedbalost provozovatelů

vozidel, a při vlastní jízdě, údržbě nebo
opravách vozidla. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami, ale
také v poslední době dosti často úmyslným

zapálením.Mezi nejtypičtější příčiny vzniku požáru u motorových vozidel patří netěsnost palivové
soustavy. K požárům v tomto případě dochází především při

jízdě. Vypadnutí nátrubku nebo
benzinové hadičky je již téměř notoricky známé u vozidel řady Š 100, 110, 120 a Favorit. Toto
se může přihodit i u ostatních vozidel, pokud bude

zanedbána jejich údržba. Dalším problémem
bývají staré a zpuchřelé benzinové hadičky.Již poměrně dlouhou dobu jsou do vozidel montovány alternativní pohony na

LPG u těchto vozidel
po letech používání může dojít k únikům LPG do motorového prostoru, tady je mnoho iniciačních
zdrojů vzniku požáru. Samozřejmě s postupem času se mění i naše

vozidla a jejich vybavení.
Dnešní vozy jsou mnohem bezpečnější, ale i u nich může dojít k závadě. Mnoho prvků v nových
vozech je ovládáno elektronicky a právě poškozená

elektroinstalace je další možnou příčinou
vzniku požáru.K požáru od elektrické instalace vozidla může dojít jak při jízdě, tak i u odstaveného vozidla.

Základním problémem je poškození izolace elektrických vodičů a následně jejich kontakt s
kovovými částmi vozidla. K tomuto dochází zejména v místech, kde elektrické vodiče prostupují

jednotlivými částmi vozidla (z motorového prostoru od akumulátoru do kabiny vozidla). K
poškození dochází, když vypadne nebo zpuchří pryžová krytka průchodky nebo když nejsou vodiče

řádně upevněny a při jízdě se jejich izolace odírá. Požár může způsobit i špatně upevněný
akumulátor nebo jeho závada. Rovněž dobíjení akumulátoru v garážích může být příčinou vzniku

požáru.„Blíží se zimní období a rána jsou chladná. Aby nám motor nenastydl přikryjeme ho večer dekou,
ale ráno na deku zapomínáme a po kilometru

nám je pěkně horko, protože deka je již v plamenech.
Někdo se zase snaží ušetřit na nemrznoucí směsi do chladiče a při větších mrazech nám voda
zamrzá, my jsme však odborníci a

poradíme si. Na pomoc si vezmeme noviny, které pod vozidlem zapálíme a říkáme si „snad ten led povolí“. Někteří si naopak vezmou benzinovou letlampu nebo plynový hořák. Všichni však

zapomínají, že ve vozidle máme hořlavé kapaliny a lehce hořlavé látky a ke vzniku požáru je v tomto případě velmi blízko,“ uvádí
příklady nezodpovědnosti mjr. Bc. Pavel Nejtek,

vedoucí oddělení kontrolní činnosti HZS
Pardubického kraje. Mnoho požárů vzniká i při údržbě a opravách vozidel. V řadě případů to
nekončí jen u vozidel, ale vyhořet mohou i garáže

a dílny. Pokud potřebujeme na vozidle svářet
nebo jen brousit, musíme si k tomu vozidlo nejprve připravit. To znamená odstranit hořlavé
kapaliny a hořlavé materiály z dosahu

plamene, sálavého tepla nebo okují odletujících od
broušení. Při opravách bychom si měli uvědomit, že některé, zpočátku dobré úpravy a vylepšení
našeho vozu, mohou rovněž vést k

požáru.„Mezi zajímavé, ale méně časté příčiny požáru, můžeme zařadit například nedbalost řidiče či
osádky vozidla při kouření. Odhozený nedopalek

cigarety, který zapadne mezi sedadla, je skvělým
iniciátorem. V letních měsících není dobré nechávat na palubní desce plynový zapalovač, teplota
ve vozidle se vyšplhá k 60°C a jak

se plyn v zapalovači rozpíná, dojde k jeho roztržení a v
mnoha případech i ke vznícení,“ doplòuje Bc. Pavel Nejtek.Jak požárům vozidel předcházet?

Požárům můžeme předcházet zejména řádnou a včasnou údržbou vozidla. Mnoho věcí jsme schopni
zvládnout sami. Určitě jsme schopni průběžně zkontrolovat

těsnost palivové soustavy – podíváme
se, jestli jsou hadičky řádně připevněné a zda nejsou prasklé či zpuchřelé. Vyplatí se
investovat pár korun do jejich výměny. Ani u

alternativního pohonu na LPG nesmíme zapomínat na
kontrolu těsnosti, ale také bychom měli nechat provést pravidelnou kontrolu zařízení odbornou
firmou (naštěstí nás k tomuto donutí

alespoò pravidelná technická kontrola vozidla).

Pokud se týká elektroinstalace vozidla i zde můžeme udělat kontrolu vodičů, zda nejsou poškozeny, zaměřit

bychom se měli i na průchody vodičů kovovými konstrukcemi vozidla. Pozor
na chybějící nebo zpuchřelé krytky průchodů, ostré hrany mohou velice rychle poškodit izolaci
a ke

zkratu a následnému požáru je jen krůček. Akumulátor vždy ve vozidle řádně upevníme. To
platí i o jeho řádném připojení k elektrickému rozvodu vozidla. Dobíjení akumulátoru

provádíme raději mimo vozidlo. Neměli bychom šetřit na správných náplních do vozidla – na
zimní období raději dáme do chladiče nemrznoucí směs. Opravy a větší údržbu raději přenecháme

na odbornících v autoservisech. Zásahy do vozidla, kterými si ho chceme vylepšit, řádně
zkonzultujeme s odborníky nebo jim i tuto práci přenecháme.

Pokud budeme

ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že nedopalek dokáže zapálit potah nebo
čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice.
Proto

nedopalek raději uložíme do popelníku ve vozidle. Pokud používáme plynový zapalovač
nebudeme ho ponechávat na palubní desce.Co dělat, když i přes naši

opatrnost k požáru dojde?„Zde Vám doporučíme, abyste své vozidlo vybavili hasicím přístrojem nebo alespoò hasicím
sprejem, protože hasit požár

v jeho zárodku je nejlepší, nejsnadnější, nejrychlejší a
především nevznikne mnoho škod. Při hašení malého požáru můžeme improvizovat, poslouží nám i
PET láhev s vodou, někdy k

udušení malého požáru postačí deka. V zimě si můžeme vypomoci
třeba i sněhem. U vznikajícího požáru od elektroinstalace někdy pomůže i jednoduché odpojení
akumulátoru,“

uvádí Bc. Pavel Nejtek. Nejsme-li schopni požár sami uhasit, okamžitě zavoláme
hasiče. Po jejich příjezdu je dobré je upozornit, že se jedná o vozidlo s alternativním
pohonem

na LPG, že ve vozidle je propan-butanová láhev nebo, že se vozidle nachází větší množství hořlavých kapalin.