Třikrát jsme v obci museli likvidovat obtížný hmyz
K

ohlášené likvidaci obtížného hmyzu jsme vyrazili na tři různá místa v obci. Jednalo se jak o soukromé objekty, tak obecní majetek na veřejném prostranství.

Údaje o zásahu

Poplach: 20:00
Vyjezd: 20:05
Prijezd: 20:10
Navrat: 21:15
Technika: DA 15 Mercedes-Benz
Počet zásahů: 3
Vzdálenost:: 5 km