Cvičební řád JPO


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005
Metodické listy

Sbírka pokynů vrchníhopožárního rady čR:
 • č. 20/1996 – Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik, ve znění Sbírky pokynů VPR čR č.10/1997
 • č. 8/1997 – Cvičební řád jednotek požární ochrany – pořadový výcvik
Sbírka interních aktůřízení generálního ředitele HZS čR a náměstka ministra vnitra
 • <a href="http://­www.mvcr.cz/ha­sici/predpisy/in­terni/2004/po­kyn50_hasici.html

  ">č. 50/2004 – Pokyn
  generálního ředitele Hasičského záchranného sboru čR a náměstka ministra vnitra ze dne
  21. 12. 2004, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního

  požárního rady čR č. 20/1996 – Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik, ve znění Sbírky pokynů vrchního požárního rady čR č. 10/1997

technický výcvik: » OBEC »<a href=

„#kapdr3“ class=„11“> DR3 » DR5
»<a href=„#vys“

class=„11“> VÝŠ
pořadový výcvik: » PřV

Metodické listy č. 1 až 5 kapitoly OBEC:

 • <a href=

  „http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/cvicrad/cr1ml01­.pdf“ title=„ve formátu .pdf velikost 199 kB“ class=„11“>1.
  Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení technických

  prostředků a metodika výcviku
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr1ml02­.pdf“ title=„ve formátu .pdf velikost 132 kB"class=“11">2. Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr1ml03­.pdf“ title=„veformátu .pdf velikost 113 kB“ class=„11“>3. Signály pro dodávku vody, Varovné signály
 • <a href=

  „http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/cvicrad/cr1ml04­.pdf“ title=„ve formátu .pdf velikost 133 kB“ class=„11“>4.
  Vysvětlivky grafického značení

  Grafické značky požární

  techniky a technických prostředků požární ochrany

  - Požární

  automobily a přístroje a požární příslušenství

  - Požární

  příslušenství (pokračování)

  - Žebříky,
  plošina a

  záchranná zařízení

  - Výzbroj a
  hasící přístroje

 • 5. Výcvik s hadicemi

Metodické listy č. 1 až 21 kapitoly DR5:

 • 1. Obecnáčinnost členů družstva 1+5
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml02­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 132 kB“ class=„11“>2. Postavení družstva 1+5
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml03­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 113 kB"class=“11">3. Nástupy družstva
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml04­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 133 kB"class=“11">4. Nástup družstva za a před stroj
  Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml05­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 115 kB“ class=„11“>5. Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel
 • 6. Přívodní vedení, dopravní vedení s rozdělovačem aútočné proudy
 • 7.Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
  Jednoduché vedení od hydrantu
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml08­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 161 kB“ class=„11“>8. Útočný proud B
 • <a href=

  „http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/cvicrad/cr2ml09­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 115 kB“ class=„11“>9. Prodlužování a zkracování útočných proudů

  Výměna hadic

  dopravního vedení a útočných proudů
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml10­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 138 kB"class=“11">10. Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml11­.pdf“ title=„soubor veformátu .pdf velikost 139 kB“ class=„11“>11. První proud s pěnou od přenosného přiměšovače
 • <a href=

  „http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/cvicrad/cr2ml12­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 147 kB“ class=„11“>12. První proud s použitím izolačních dýchacích přístrojů a protichemických

  ochranných obleků
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml13­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 130 kB“ class=„11“>13. Dopravní vedení s přenosným navijákem B nebo C
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml14­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdfvelikost 132 kB“ class=„11“>14. První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml15­.pdf"title="sou­bor ve formátu .pdf velikost 105 kB“ class=„11“>15. Útočný vysokotlaký proud
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml16­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 187 kB“ class=„11“>16. První útočný proud do poschodí
 • 17. Dopravní vedení s rozdělovačem do poschodí
 • 18. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem<br/> Výcvik s vysunovacím dvoudílným žebříkem
  Výcvik s vysunovacím třídílným žebříkem
 • <a href=

  „http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/cvicrad/cr2ml19­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 128 kB“ class=„11“>19. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu

  Útok s

  automobilovou vysokozdvižnou plošinou
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml20­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 119 kB"class=“11">20. Výcvik s ejektory
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr2ml21­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 129 kB"class=“11">21. Výcvik s přívěsy

Metodické listy č. 1 až 14 kapitoly DR3:

 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml01­.pdf“ title=„soubor ve formátu.pdf velikost 105 kB“ class=„11“>1. Obecná činnost členů družstva 1+3
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml02­.pdf“ title=„souborve formátu .pdf velikost 112 kB“ class=„11“>2. Nástupy a organizace družstva
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml03­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 168 kB“ class=„11“>3. Přívodní, dopravní a útočné vedení pro první proud
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml04­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 136 kB“ class=„11“>4. Jednoduché vedení C od stroje
 • 5. Jednoduché vedení C od hydrantu
 • 6. Druhý proud na vybudované dopravní vedení B s

  rozdělovačem družstva 1+5
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml07­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 131 kB“ class=„11“>7. Třetí proud na vybudované dopravní vedení B s rozdělovačem družstva 1+5
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml08­.pdf"title="sou­bor ve formátu .pdf velikost 124 kB“ class=„11“>8. Jednoduché vedení s pěnou od CAS
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml09­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdf velikost 105 kB“ class=„11“>9. Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
 • 10. Bojové rozvinutí s dýchacími přístroji
 • 11. Útok s přenosným navijákem
 • 12. Útočný vysokotlaký proud
 • 13. Jednoduché vedení doposchodí
  Útočný proud do poschodí
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/cr3ml14­.pdf“ title=„soubor ve formátu .pdfvelikost 101 kB“ class=„11“>14. Útočný proud nebo jednoduché vedení po automobilovém žebříku
<!-- Práce vevýšce a nad volnou hloubkou →

Metodické listy č. 1 až 6 kapitoly VÝŠ:

 • 1. <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/ml1vys­.pdf“ title=„Dokument Adobe Acrobat, velikost 486kB“ class=„11“>Základy lanové techniky, uzly
 • 2. <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/ml2vys­.pdf“ title=„Dokument Adobe Acrobat, velikost 181kB“ class=„11“>Se­bejištění, pracovní polohování
 • 3. <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/ml3vys­.pdf“ title=„Dokument Adobe Acrobat, velikost 311kB“ class=„11“>Se­bezáchrana slaněním – nouzové způsoby slanění
 • 4. Slanění
 • 5. <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/ml5vys­.pdf“ title=„Dokument Adobe Acrobat, velikost 170kB“ class=„11“>Jištění další osoby
 • 6. <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/ml6vys­.pdf“ title=„Dokument Adobe Acrobat, velikost 36,1kB“ class=„11“>Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Metodické listy č. 1 až 10 kapitoly PřV:

 • 1. Obecné zásady při provádění pořadového výcviku
 • 2. Povely a povelová technika pro pořadový výcvik
 • 3. Základní povely na místě
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/prv4_ha­sici.html“ class=„11“>4. Pohyb
  Obraty a otáčení za pochodu
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/prv5_ha­sici.html“ class=„11“>5. Nástupové tvary družstva
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/prv6_ha­sici.html“ class=„11“>6. Pochodové tvary družstva
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/prv7_ha­sici.html“ class=„11“>7. Nástupové tvary čety
  Pochodové tvary čety
 • <a href=

  „http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/cvicrad/prv8_ha­sici.html“ class=„11“>8. Pozdrav v tvaru, mimo tvar

  - Pozdrav a oslovení tvaru

  - Oslovení v tvaru a

  vystoupení z tvaru
   – Příchod k nadřízené mimo tvar na povel
 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/cvicrad/prv9_ha­sici.html“ class=„11“>9. Vzdávání pocty
 • 10. Zdvořilost příslušníků Hasičského

  záchranného
  sboru čR při výkonu služby

  - Podávání hlášení

  - Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby

  -

  Převzetí odměny