Krizové stavy


Hasiči lidem - 28.12.2005


Krizové stavy vyhlášené v případě vzniklých krizových situací

Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací (mimořádných událostí,
které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí).


Krizovými stavy jsou :
  • stav nebezpečí
  • nouzový stav
  • stav ohrožení státu
  • válečný stav
Válečný stav určuje a jeho vyhlašování upravuje čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.
 <br

/>
Nouzový stav a Stav ohrožení státu se vyhlašují pro omezené nebo celé území
státu. Podmínky a kompetence parlamentu a vlády pro jejich vyhlášení, vymezení

trvání nebo
zrušení upravuje Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české republiky.Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit

pro území kraje nebo jeho
část, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo
jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek a

životní prostředí, pokud nedosahuje
intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních
úřadů a složek integrovaného záchranného

systému.Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje. Vymezení stavu nebezpečí a dále pravidla pro
rozhodnutí o stavu nebezpečí, jeho zveřejnění,

trvání a zrušení včetně kompetencí vlády
upravuje § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

(jmenovitě části šedesáté druhé).