O mladé hasiče bude pečovat více lidí, čtyři dívky absolvovaly Letní školu instuktorů

Pojem Letní škola instruktorů – LŠI zahrnuje 14denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem ve své další činnosti v rámci SH čMS o práci s dětmi a mládeží. Jedná se v podstatě o dvoutýdenní vzdělávací kurz se speciálním […]