Náš sbor navždy opustil Zasloužilý hasič pan Pavel Binar


V pátek 12. ledna 2018 nás ve věku 74 let navždy opustil člen Sboru dobrovolných hasičů Slatina pan Pavel Binar, držitel titulu Zasloužilý hasič.

Hasičem a také aktivním členem zásahové jednotky se stal v roce 1972. Dlouhou dobu byl strojníkem a velitelem družstva. Ve sboru vzorně pečoval o svěřenou hasičskou techniku.

V letech 1977–1993 vykonával funkci starosty sboru. Mnoho práce odvedl také na úseku prevence v okrsku Bílovec. Dlouhá léta byl členem tehdejšího okresního výboru, kde několik období aktivně pracoval v jeho předsednictvu.

Titul Zasloužilý hasič mu byl přidělen 13. listopadu 2008 v Přibyslavi. Po dobu svého členství byl vyznamenán medailemi Za Zásluhy a Za příkladnou práci, čestným uznáním SDH i SH-ČMS a v únoru 2013 mu byla udělena stužka za věrnost po 40 letech.


Výbor SDH Slatina
Fotogalerie k článku