Letecká hasičská služba - I. díl


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005
Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat.Letecká hasičská služba

Letecká hasičská služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Je zajišťována ve všech lesích na území ČR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ve spolupráci MV-generálního ředitelství HZS ČR s Ministerstvem zemědělství byla zpracována Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů (soubor ve formátu pdf).

Provádění letecké hlídkové činnosti a hašení lesních požárů v hlavní sezóně lesních požárů je umožněno díky existenci Dohody o spolupráci při zajišťování letecké hasičské služby mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství a Smlouvy o zajišťování letecké hasičské služby mezi Ministerstvem zemědělství a soukromým provozovatelem letecké techniky na základě proběhnuté obchodní veřejné soutěže. Žádost o pomoc při leteckém hašení lesních požárů lze také uplatnit celoročně a celorepublikově na operačním a informačním středisku MV-generálního ředitelství HZS ČR, které má pravomoc vyzvat Leteckou službu Policie ČR k poskytnutí vrtulníku vybaveného závěsným zařízením k odhozu hasební látky.

Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat. Jde zejména o případy, kdy se lesní požár šíří takovým terénem, který je pro pozemní jednotky požární ochrany špatně dosažitelný, anebo naprosto nepřístupný. Letecká technika je přivolávána především k rozsahem větším lesním požárům s účastí většího počtu jednotek požární ochrany (stupeň požárního poplachu II a vyšší). Hasebního efektu, který je vyvolán cíleným shozem velkého množství vody na frontu požáru během krátkého okamžiku, nelze ve špatně přístupném terénu docílit žádnou pozemní technikou.

V případě sil a prostředků zařazených do systému LHS se nejedná o síly a prostředky zařazené do požárních poplachových plánů krajů, ale o strategické síly a prostředky, jejichž činnost v rámci systému LHS financuje Ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu.

Pravomoc vyžádat letadlo na hašení lesních porostů na stanici LHS má pouze předurčené operační a informační středisko HZS kraje. Je totiž žádoucí, aby v každém pracovním sektoru stanice LHS fungovalo za HZS ČR pouze jedno styčné místo, které má neustálý přehled o poloze sil a prostředků této stanice LHS předurčené pro lety v daném pracovním sektoru a které může například vyhodnotit priority jejich nasazení v případě více požadavků na vzlet letadla v jednom okamžiku.

V praxi to znamená, že každý velitel zásahu může vznést požadavek na hasební letadlo na příslušné operační a informační středisko HZS kraje, které kontaktuje operační a informační středisko HZS kraje předurčené pro komunikaci se stanicí LHS a to dá pokyn stanici LHS k zahájení činnosti ke vzletu hasebního letadla. V případě potřeby nasazení hasebního letadla v pracovních sektorech kategorie B nebo C, kde není dislokována stanice LHS s hasebním letadlem, je v zájmu operativy, aby bylo s žádostí o zabezpečení hasebního letadla kontaktováno operační a informační středisko HZS kraje v pracovním sektoru A s nejbližší stanicí LHS.

Co se týká hlídkových letů, žádají o ně pověření zaměstnanci Lesů ČR, s.p., kteří o této skutečnosti vyrozumívají operační a informační středisko HZS kraje. V zájmu koordinovanosti a informovanosti je pak nutné, aby o termínu prováděného hlídkového letu byla vyrozuměna i územně příslušná operační a informační střediska HZS krajů, nad jejichž katastrem trasa hlídkového letu probíhá.

Pro zajištění odborné přípravy jednotek požární ochrany při spolupráci s leteckou technikou vydalo MV-generální ředitelství v roce 2004 instruktážní videokazetu „Plnění závěsného vaku vrtulníku a integrovaných nádrží letounů“. Počátkem roku 2005 byl navíc vydán konspekt odborné přípravy jednotek požární ochrany č. 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů.

Vymezení území pro kategorie A, B, C
 • Území kategorie A
  Vyšší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů.
  Číslo území Sektor stanice
  1 Krušné hory, Český les, část kladensko-rakovnické pánve, mimo Plzeňskou pahorkatinu
  2 Šumava, Novohradsko, Písecko
  3 severní Čechy, Krkonoše
  4 Českomoravská vrchovina
  5 Jeseníky, Orlické hory
  6 Vsetínsko


 • Území kategorie B
  Nižší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů.
  Číslo území Sektor stanice
  7 Plzeňská pahorkatina
  8 Benešovsko
  9 Blanensko
  10 Opavsko


 • Území kategorie C
  Výskyt lesních ekosystémů s nižším rizikem lesních požárů.
  Číslo území Sektor stanice
  11 dolní Polabí
  12 střední Polabí, Žďárské vrchy
  13 střední Morava, Svitavsko
  14 jižní Morava