Činnost zásahové jednotky v II. pololetí roku 2013


Druhé pololetí uplynulého roku jsme u naší jednotky prožili co se zásahové činnosti týče klidněji, než tomu bylo v prvních šesti měsících. Zahálet jsme však nemohli.

Zásahová činnost

V oblasti výjezdů jednotky jsme si užili pestré škály činností. Celkem osmkrát jsme tak pomáhali jak s čerpáním vody, tak s nebezpečným hmyzem a samozřejmě i s požáry.

Červencová horka navíc ohrožovala i zvířata, která se na rozdíl od lidí nemohou účinně a jednoduše bránit, byli jsme tak povoláni operačním střediskem k ochlazování stáda krav v naší místní části – na Novém Světě.

Likvidovali jsme i požáry – rozsáhlým byl například požár lesa a pole v Bravinném, kde byl vyhlášen i II. stupeň požárního poplachu. Boj s plameny nás neminul ani v naší obci – na poli u vodojemu ve směru na Výškovice jsme kromě strniště hasili i osobní automobil.

Výcvik a odborná příprava

Poměrně výrazně jsme se věnovali odborné přípravě v jednotce a také výcviku. Absolvovali jsme hned dvě taktická cvičení spolu s profesionálními hasiči z Bílovce i okolními dobrovolnými jednotkami, mimo jiné také v místním zámku a věnovali jsme se i obsluze, údržbě a nácviku obsluhy našeho vybavení.

Velitelé a strojníci se samozřejmě zúčastnili každoroční cyklické odborné přípravy v trvání 16 resp. 8 hodin, která je povinná pro prodloužení jejich odbornosti.

Nechyběla ani tradiční účast na silovém závodě TFA Štramberská Trúba.

Vybavení

Na konci roku jsme obdrželi téměř stotisícovou finanční dotaci na doplnění vybavení. Tu jsme beze zbytku využili, především z využití praktických zkušeností od zásahů. O nákupu jsme již přinesli samostatný článek, ve kterém jsme vše podrobně popsali.

Personální situace v jednotce

Zásahová jednotka se v prosinci rozhodnutím Zastupitelstva obce Slatina na návrh velitele jednotky rozrostla o jednoho člena, který bude v roce 2014 absolvovat základní odbornou přípravu, po jejímž splnění bude zařazen do výjezdu.

V jednotce tak v současné době působí 19. členů. Jednotka splňuje personální náležitosti a počty funkcí, stanovených ve vyhlášce 247/2001 Sb.

Fotogalerie k článkuSouvisející články