Činnost zásahové jednotky ve II. pololetí roku 2011


Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Slatina ukončila další rok své činnosti. Celkový počet událostí se oproti roku 2010 naštěstí snížil, což je z pohledu občanů určitě příznivá zpráva. Naši činnost v prvním pololetí roku jsme shrnuli v samostatném článku, nyní se tedy podíváme na pololetí druhé.

Personální změny v jednotce

Mezi jednu z velkých změn se v tomto pololetí zařadila změna personální – po téměř dvaceti letech byl starostou obce jmenován nový velitel jednotky. Tím je od 15. Prosince Jakub Kozák. Dosavadní velitel zůstává v jednotce působit na pozici velitele družstva a v platnosti mu zůstává i osvědčení strojníka.

Lukáš Popp byl jmenován velitelem družstva a na místo jednoho z odešlých členů byl jmenován „nováček“ Petr Rola, který doposud působil v Ostravě – Hrabové. V jednotce tedy působí celkem 17 členů, kteří splňují odbornou způsobilost na funkce, které vykonávají, legislativu tímto naplňujeme s velkou rezervou.

Změny ve vybavení jednotky

Na podzim jsme obdrželi „novou“ techniku. Je jí CAS K 25 LIAZ L 101, kterou obec zakoupila ze Starého Jičína. Cisterna vyžaduje drobné opravy, není proto zatím zařazena na výjezdu. Jakmile bude schopna zasahovat, bude naše současná CAS 25 Š706 RTHP prodána dále. O průběhu oprav vás na webu samozřejmě budeme informovat, v současné době je cisterna rozebrána a připravena na opravu nástavby.

Zásahy jednotky

V druhém pololetí byla jednotka povolána celkem k šesti událostem, ponejvíce spojeným s likvidací hmyzu. Konečný počet zásahů se tak za celý rok vyšplhal na 17, což je zhruba polovina loňského počtu. Naštěstí nás nebylo zapotřebí u žádných živelních pohrom, jako jsme tomu byli zvyklí v letech minulých.

Poslední zásah letošního roku na nás čekal právě včera – na Silvestra. Před pátou hodinou ranní jsme byli povoláni k požáru ve II. stupni poplachu do Pustějova.

Výcvik, údržba a odborná příprava

Kromě běžné odborné přípravy, společné pro všechny členy, se naši strojníci a velitelé zúčastnili každoročního cyklického školení, pořádaného Hasičským záchranným sborem. Osmihodinové zaměstnání strojníků a šestnáctihodinové velitelské školení připomnělo některé aspekty těchto odborných funkcí a rovněž členy jednotky seznámilo s novinkami v daných oborech.