Činnost zásahové jednotky ve II. pololetí roku 2010


Zásahová jednotka SDH Slatina má za sebou rok 2010. První pololetí naší činnosti jsme již shrnuli v samostatném článku, nyní se zmíníme o tom druhém. Ačkoli již nebylo na zásahy tak náročné, jako prvních šest měsíců, měli jsme stále co dělat.

Personální změny v jednotce

V polovině roku došlo na základě rozhodnutí velitele a schválení obecního zastupitelstva ke snížení počtů hasičů v jednotce o jednoho člena.

Nové vybavení a zázemí

V září byla dokončena rekonstrukce naší zbrojnice. Strávili jsme pracemi na rekonstrukci spoustu hodin a všem členům jak jednotky, tak sboru, za to patří velký dík. Rekonstrukci zbrojnice jsme si rovněž popsali v samostatném článku.

V říjnu jsme obdrželi nové osobní ochranné prostředky pro sedm nejčastěji vyjíždějících hasičů. Jedná se o kompletní výstroj – přilba Schuberth F220, kukla Nomex Delta, oděv Fireman Strong, rukavice Holík Ruby, bavlněná trička, kšiltovky a obuv Zeman 0412 A a B.

Shodou okolností všech sedm hasičů své vybavení poprvé ostře vyzkoušelo při požáru lesa dne 28. listopadu. Z ohlášeného požáru se sice vyklubalo neohlášené pálení klestí, nicméně za křest ochranných prostředků se to považovat určitě dá.

Výcvik a odborná příprava

Jednotka pokračovala ve výcviku a odborné přípravě dle plánu na rok 2010. Vzhledem k časově náročné rekonstrukci zbrojnice byla některá témata sloučena nebo upravena, nicméně hasiči se dozvěděli vše, co je pro jejich činnost důležité.

V druhém pololetí proběhlo jedno taktické a jedno prověřovací cvičení. Taktické cvičení ve vyhledávání osob v zakouřených prostorech proběhlo v objektu skladu Civilní ochrany v Bílovci, prověřovací cvičení zaměřené na postupy při hašení za silného mrazu jsme uspořádali u požární nádrže a prostranství za zbrojnicí.

Zásahy jednotky

Na první zásah druhého pololetí roku 2010 jsme čekali necelý měsíc – už 23. července jsme vyjeli na pomoc do Slatiny, kde se vlivem stavebních prací u kulturního domu opět zanesla kanalizace a voda začala ohrožovat sklepy budovy. Zhruba měsíc poté jsme vyjeli k zásahům do Staré Vsi i na Nový Svět. Obě obce totiž po prudkém lijáku zaplavilo bláto z polí, které bylo nutno alespoň z hlavních komunikací odstranit. V tento den jsme zasahovali celkem čtyřikrát.

Uplynul další měsíc a operační a informační středisko nás vyslalo k likvidaci obtížného hmyzu. Ten se usídlil ve venkovním reproduktoru lyžařského hotelu ve Slatině, kde ohrožoval na terase sedící hosty. Hnízdo bylo zlikvidováno, reproduktor bez újmy rozebrán a znovu složen.

K již výše zmíněnému požáru lesa v Tísku jsme byli povoláni 28. listopadu. Jak již bylo napsáno, cestou k zásahu jsme byli radiostanicí odvoláni zpět na základnu, událost byla z požáru překlasifikována na planý poplach.

Zásah s pořadovým číslem 30 – poslední letošního roku – byl vyloženě nepříjemný – pro dobrovolné jednotky je totiž vždy velmi náročné zasahovat ve vlastní obci, jelikož se vždy jedná o pomoc kamarádovi či známému. Jednalo se o požár sazí v komínovém tělese rodinného domu. Požár se podařilo včas uhasit, nicméně komín byl vzniklým žárem značně poškozen.

Závěrem

Těžký rok 2010 jsme zvládli, příští by měl být pracovně snadnější a v lepším prostředí. Na základě dohody s obcí a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zásahů zvýšíme frekvenci provádění odborné přípravy i výcviku jednotky. Rovněž se více zaměříme na kondiční jízdy strojníků. A hlavně se v případě povolání k zásahu stále budeme snažit pomoci co nejlépe a nejprofesionálněji.