Zásahy a činnost jednotky v roce 2009 (18)Zvolte rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |

Prověřovací cvičení - požár nízké budovy Slatina

Z naší činnosti - 01.11.2009
Dnes ráno byla jednotka povolána k požáru novostavby lyžařského hotelu ve Slatině. Po příjezdu na místo události bylo jednotce velitelem oznámeno, že se jedná o prověřovací cvičení. Členové jednotky tedy provedli výcvik ve vyhledávání osob a hašení požáru. Strojníci si zároveň připomenuli obsluhu nového plovoucího čerpadla, se kterým zatím cvičili pouze jednou.Průzkum
Vyhledávání a záchrana osob
Hašení proudem CTechnická pomoc - likvidace hmyzu Nový Svět

Z naší činnosti - 16.10.2009
Jednotka byla v pátek v podvečer vyslána k likvidaci vosího hnízda na půdě hospody na Novém Světě.Průzkum
Odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu

Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že se v půdním prostoru nachází rozměrné vosí hnízdo tvaru polokoule o průměru přibližně 80 cm, z něhož prolétávají vosy až do hostince, kde ohrožují návštěvníky.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště Jeseník n. O.

Z naší činnosti - 05.07.2009
Jednotka včera ráno opět vyjela k likvidaci následků povodňové vlny, tentokráte do nejvíce postižené obce - Jeseníku nad Odrou. Na místě jsme prováděli odčerpání vody ze zaplavené louky a během odpoledne odřezání části střechy domu, u kterého byla nařízena částečná demolice.


Jiné, zatím neurčeno - zatím neurčeno Slatina

Z naší činnosti - 02.07.2009
Zásahová jednotka byla dnes v 16:49 povolána k pohotovosti na vlastní stanici. Vzhledem k tomu, že se Fulnekem prohnala bouřka, která zapříčinila vylití Husího potoka a zaplavení města, vyjela na evakuaci a záchranu obyvatel většina jednotek z okolí. Zajištění pokrytí bílovecka jednotkami PO pro případ další události - požár, dopravní nehoda apod.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště Kunín

Z naší činnosti - 01.07.2009
Dnes v sedm hodin ráno vyjela jednotka dle předchozí dohody na vyžádání velitele HS Nový Jičín k likvidaci následků povodní na Novojičínsku. Byla nám svěřena obec Kunín, kde jsme strávili celý den. Oběd, večeři a plnění vozidla i agregátů pohonnými hmotami jsme měli zajištěno na HS Nový Jičín.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště Slatina

Z naší činnosti - 29.06.2009
Dnes krátce před jedenáctou hodinou večerní byly všechny jednotky kategorie JPO II a JPO III z okresu Nový Jičín povolány na své stanice k pohotovosti z důvodu možného výjezdu na živelní pohromu - povodeň.
My jsme situace využili především k drobnému úklidu skladu :-)Záloha na staniciŽivelní pohroma - povodně, záplavy, deště

Z naší činnosti - 25.06.2009
Jednotka SDH Slatina byla 26. 6. před sedmou hodinou ranní vyslána k likvidaci následků ničivých povodní, které zasáhly okolí města Nový Jičín. Z události jsme se vrátili ve 22:00 hod.Průzkum
Použití vody dodávané proudem C
Čerpání a odčerpávání vody
Odstraňování překážek z komunikací a jiných prostor


Popis činnosti:

8.00 - 13.00 hod.


Požár - průmyslové, zemědělské objekty, sklady Bílovec

Z naší činnosti - 23.04.2009
Po příjezdu na místo jednotka na pokyn velitele zásahu za pomoci technických prostředků (páčidlo, pákové kleště) vnikla do uzavřeného prostoru u přilehlé trafostanice a zajistila přerušení dodávky elektrické energie do objektu, ve kterém probíhal hasební zásah.Vnikání do uzavřených prostor
Uzavírání vody, plynu, elektřiny

Reportáž z události - TV města Bílovec