Vybavení jednotkyVYŘAZENO: Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Škoda 706 RTHP 4x4.2 (přestavba na MT)

27.06.2013
Naše bývalá cisterna - Škoda 706 RTHP CAS 25 sjela z výrobní linky teprve v roce 1984, patřila tedy mezi poslední vyráběné "trambusy" a řadila se mezi ty nejmladší kousky v okolí. Ve stejném roce, kdy byl vyroben podvozek, dostal také účelovou požární nástavbu z národního podniku Karosa Vysoké Mýto.

Vozidlo nejprve vlastnil PŽV Nový Jičín, než se v prosinci 1986 dostalo hasičům JZD v Ženklavě.


Až do roku 1994 jsme u jednotky používali cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 Škoda 706 RTH 4x2.2

27.06.2013
V osmdesátých letech došlo k integraci okolních obcí pod správní celek řízený Městským úřadem v Bílovci. Požární sbor ve Slatině po integraci sloučení uvítal, neboť získal mimo jiné cisternu CAS 16 Škoda 706 RTH za 400 000 Kčs.

Při opravě tohoto vozu odpracovali tehdejší požárníci 1 260 hodin. V roce 1994 byla nahrazena modernější CAS 25 na novějším podvozku RTHP.

Cisterna byla 3.


Hned dva dopravní automobily DA 8 Tatra 805 4x4.1 jezdily od konce 60. let u naší jednotky

27.06.2013
Sbor v průběhu své historie vlastnil celkem dva dopravní automobily na podvozku Tatra 805, oba dva dokonce v jednom období. Koncem 60. let byl našemu sboru přidělen vyřazený poštovní automobil. Nákladem sboru byl opraven a upraven pro účely požární ochrany.

Ze sousední Staré Vsi byla dále do Slatiny předisponována další Tatra 805. Byla opravena především mladými (tehdy) požárníky a později převedena požárnímu sboru v Bítově.


VYŘAZENO: Nákladní automobil NA Opel

27.06.2013
V roce 1958 obdržel sbor od Okresního národního výboru v Bílovci slouho očekávané motorové vozidlo - nákladní Opel. Byl to vlastně vrak, obětavostí členů však byl opraven a dán do provozu především jako tahač požární stříkačky DS 16.


VYŘAZENO: Přívěsná stříkačka DS 16

27.06.2013
Přívěsnou stříkačku DS 16 sbor získal se vším příslušenstvím již jako novou v padesátých letech. Od roku 1958 ji po rekonstrukci nákladního automobilu Opel právě tento vůz tahal. Stříkačka je v současné době v garážích jednotky.

Výrobcem jsou tehdejší Továrny na hasící zařízení Slatiňany. Vyrobena byla v roce 1954. Rotační čtyřstupňové čerpadlo dosahovalo výkonu 1600 l/min.při 2500 ot/min a při 80 m. vod. sl. (8 barů) a 960 l/min.