První pomocLaická první pomoc při otravách

Hasiči lidem - 30.04.2007
Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů. Poškození zdraví vlivem jedu nazývám

Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů. Poškození zdraví vlivem jedu nazýváme otravou.


Technika provádění neodkladné resuscitace

Hasiči lidem - 24.10.2006
8. listopadu 2005 zveřejnilo (po troše vzájemného škádlení a posunování termínů) svá inovovaná doporučení několik významných organizací, zabývajících se neodkladnou resuscitací. Nové doporučené postupy vycházejí co nejdůsledněji ze závěrů konsensuáln

Technika provádění neodkladné resuscitace

Po technické stránce se klade zejména u dospělých hlavní důraz na co nejmenší přerušování masáže ve všech situacích a ve srovnání s Guidelines 2000 dále preferuje masáž vůči dýchání.


První pomoc při akutních stavech

Hasiči lidem - 07.03.2006
Zásady poskytování první pomoci při jednotlivých akutních stavech.


První pomoc při akutních stavech


BEZVĚDOMÍ - je stav, ve kterém postižený nevnímá pro poruchu normální funkce mozku. Může
se rozvinout postupně nebo vzniknout náhle a může být způsobeno úrazem, otravou nebo závažnou
chorobou. Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně
vymizet reflexy, které zajišťují volné dýchání bez dušení.


Život zachraňující úkony

Hasiči lidem - 07.03.2006
Základní postupy směřující k obnovení činnosti životně důležitých funkcí


Život zachraňující úkony


UVOLNĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - dýchání je možné jen tehdy, když je prostor mezi
nosem a ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je
postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech. V bezvědomí dochází totiž k uvolnění
žvýkacích svalů a jazyk zapadá a ucpává hrdlo.


Základní vyšetření životních funkcí

Hasiči lidem - 25.12.2005
Dozvíte se, jak jednoduše zjistit funkčnost základních životních funkcí


Základní vyšetření životních funkcí


VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ - při dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z
těla vylučován nepotřebný oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník
mezižeberní svaly a bránice, čímž je nasáván vzduch do plic.


Zásady laické první pomoci

Hasiči lidem - 25.12.2005
Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy


Zásady laické první pomoci


CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před
příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.