Živelní pohroma - větrná smršť Slatina


Časy uvedené ve zprávě jsou zkreslené v důsledku ztížené komunikace s operačním střediskem (přetížení SOPIS v důsledku obrovského množství probíhajících mimořádných událostí v sektoru, klimatické a povětrnostní podmínky apod.)

Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla odklizení padlého smrku přes pozemní komunikaci a její uvolnění. Po ukončení zásahu byla jednotka ihned odeslána na silnici ze Slatiny na Nový Svět, kde byl hlášen další padlý strom.

Údaje o zásahu

Poplach: 12:04
Vyjezd: 12:04
Prijezd: 12:20
Navrat: 13:15
Technika: Š706 RTHP
Počet zásahů: 1
Vzdálenost:: 2 km
Fotogalerie k článku