Hasiči lidemProžijte advent v klidu a bezpečí, zacházejte opatrně s otevřeným ohněm

Prevence - 29.11.2017
Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.

Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří.


Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu

Prevence - 28.02.2017
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.


Při žňových pracích může dojít ke vzniku požáru

Prevence - 24.07.2016
Letošní žňová sklizeň již na některých místech začala. V této souvislosti je zapotřebí upozornit zemědělce i veřejnost na některá možná rizika, která se žněmi a prací na polích bezprostředně souvisejí.
Letošní žňová sklizeň již na některých místech začala. V této souvislosti je zapotřebí upozornit zemědělce i veřejnost na některá možná rizika, která se žněmi a prací na polích bezprostředně souvisejí.


Pozor na požáry nejen adventních věnců, aby se Vánoce nestaly smutnými

Prevence - 24.12.2015
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Jen loni v prosinci evidují hasiči 1 575 požárů. O rok dříve jich bylo 1 354.


Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat, čištění, kontrola a revize spalinových cest

Prevence - 06.10.2015
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.


Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

Prevence - 08.02.2015
Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují.

Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj.


Prázdniny jsou téměř za dveřmi, neztrácejme kontrolu nad dětmi ani nad sebou

Prevence - 16.06.2013
Ani v blížících se prázdninových dnech bychom neměli nechat děti bez dozoru. Neměli bychom zapomínat na to, že děti rády napodobují jednání dospělých. Stačí několik vteřin nepozornosti a zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Rodiče nebo babičky a dědečkové by měli vědět s čím si jejich vnučka nebo vnuk hraje.

Důležité je upozornit i na nebezpečí při používání elektrických spotřebičů jako takových.


Jak budeme varováni v případě ohrožení - signály sirén a jejich funkce

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace.

Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován" Jednotný systém varování a vyrozumění.


Pálení čarodějnic? Proč ne, ale opatrně

Prevence - 27.04.2013
Poslední dubnový den se na mnoha místech rozzáří ohně na odhánění „zlých sil“ podle dávné lidové zvyklosti, pálení čarodějnic. Symbolické ohně jsou pro mnohé příležitostí k setkání, pobavení, ale i pálení nepotřebných věcí. A pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.


Pozor na jarní pálení odpadů a trávy, můžete způsobit požár

Prevence - 11.04.2013
I když zima ještě úplně neskončila, téměř jarní počasí láká k „úklidu“ zahrady a s tím i spojené nešvary, které zaměstnávají hasiče: vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech.

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním si od roku 2000 vyžádaly 22 obětí a zraněno bylo 350 osob.


Zacházejte bezpečně se zábavní pyrotechnikou

Prevence - 30.12.2012
Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity.Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky.

Na vrub zábavní pyrotechniky jdou desítky drobnějších požárů odpadů umístěných v různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů.


Jak se bezpečně chovat o Vánocích a během Silvestra

Prevence - 04.11.2011
Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých letech, tak i letos Vás chceme
upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním měsíci v roce.Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad v žádné domácnosti
neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná pyrotechnika.
A právě již při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom měli pamatovat na určitá pravidla
bezpečnosti.


Jak vypadá volání na tísňovou linku

27.10.2011
O tom, kdy volat hasiče a co dělat, když hoří, jsme si již napsali v samostatném článku na našem webu. Rovněž jsme zmínili zneužití linek tísňového volání. I o tom, jak funguje systém tísňového volání v České republice, jste se u nás mohli dočíst. Nyní vám přinášíme odkaz na web, který zveřejnil autentické záznamy hovorů na jednu z tísňových linek - 155.


Suché a teplé počasí zvyšuje nebezpečí požárů

Prevence - 30.09.2011
Meteorologové dnes 30.září 2011 vydali výstražnou informaci na sucho s nebezpečím požárů, které platí pro většinu republiky až do 5.října 2011 do 18,00hodin.Teplé podzimní počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahrádkách nebo v lesích (listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně.


Autonomní hlásiče požáru

Prevence - 14.02.2011
Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění vzniku požaru, je omezit následky jeho uhašením v počátečnám stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru.Co je autonomní hlásič požáru?

Jedná se o požární detekční zařízení obsahující v jediné skříni všechny komponenty potřebné pro zjištění požáru a aktivování zvukového poplašného signálu.


Hasiči budou kontrolovat obytné domy

Prevence - 11.02.2011
Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká značné množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným nájemníkem nebo vlastníkem bytu.


Pozor na podzimní pálení odpadů

Prevence - 26.10.2010
V současné době vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.
V současné době vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.

Navíc se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru.


Umíte jezdit v zácpě?

21.10.2009
V souvislosti se zkušenostmi, které nabíráme nejen při jizdě k zásahům, ale i při běžném pohybu po komunikacích o dvou a více jízdních pruzích, jsme uznali za nutné vám připomenout, jak se vytváří pruh pro nás hasiče, policii, záchrannou službu a případné ostatní složky IZS v případě zácpy.Jakmile se doprava začne lidově řečeno "štosovat", má KAŽDÝ řidič za povinnost vytvořit tzv. průjezdný pruh o šířce nejméně 3 metry. Ten je určen pro případný průjezd složek integrovaného záchranného systému.


Desatero bezpečného léta

Prevence - 12.07.2009
Léto je již v plném proudu (letní bouřky taky), školní prázdniny taky a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. I během tohoto odpočinkového období bychom si však měli dát pozor na několik rizik a dodržovat základní pravidla požární bezpečnosti. Abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.1) Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, které nejsou “zaneprázdněny” školou a mají spoustu volného času.


Zásady pro předcházení nákaze chřipkovým virem

Prevence - 11.07.2009
V souvislosti s výskyty nákazy tzv. "prasečí" (správně "mexické") chřipky byly hygienickými orgány vydána doporučení pro předcházení šíření této nové chřipkové mutace a tato doporučení jsou vnímána jako základní pravidla k zabránění přenosu této kapénkové infekce. Všechny u nás se objevené případy měly příznivý průběh, není však od věci si přece jen dát pozor.