O sboruHistorie dobrovolných hasičů v obci Slatina od roku 1888

26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro nás hasiče a obec Slatinu je velmi významné.

Je zároveň dobrou příležitostí podívat se do minulosti. Vždyť historie je učitelkou života. Měla a má i dnes velký význam nejen pro pouhý popis jevů, objevování zákonitostí v přítomnosti, ale i pro předvídání budoucnosti.


Pamětní kniha hasičského sboru ve Slatině 1898 - 2012

Přinášíme vám jedinečnou možnost prohlédnout si digitalizovanou podobu naší Pamětní knihy - tedy kroniky, která je u sboru vedena od 10. výročí jeho založení, tedy již od roku 1898. Knihu jsme nechali digitálně zpracovat v roce 2013.

V práci na kronice, kterou pečlivě vedli naši předchůdci, samozřejmě dále pokračujeme. Rozvoj internetu a vývoj doby vám umožňuje sledovat naši činnost průběžně právě zde na tomto webu.


Hasičská zbrojnice ve Slatině

Letošní rok (2010) byl u nás především ve znamení celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice, postavené v roce 1977. V článku si popíšeme, co vše se tedy změnilo.

Začneme na levé straně budovy, z pohledu člověka, stojícího před zbrojnicí čelem k vratům. V té se nachází kancelář velitelů, šatna mužstva, sprchy, umývárna a záchody. Všechny zmíněné místnosti se dočkaly nové, dlážděné podlahy, byly nově vymalovány resp.


Slavnostní prapor sboru

K příležitosti 120. let od založení sboru jsme si v roce 2008 pořídili u firmy Velebný slavnostní prapor. Základ motivu je vyšit strojově, detaily jsou pak doladěny ruční výšivkou.

Na rubu je vyšit znak sboru s letopočtem 1888, kdy byl založen. Líc zdobí dominanta naší obce - barokní zámek - nad nímž drží ochrannou ruku sv. Florián, patron hasičů.Sbor dobrovolných hasičů Slatina

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině má v současné době 109 členů, z toho 22 do 18ti let a 9 členů do 26ti let.

Členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, kde se blíže seznámí s činností za uplynulý rok, schválí další plán činnosti a dostanou možnost přímo se vyjádřit k fungování SDH.

Zásahová jednotka SDH je zařazena v plošném pokrytí jako JPO II a má 18 členů.


Novodobá historie sboru od roku 2006

Konec roku je vždy časem bilancování, jednotlivé přehledy z naší celoroční činnosti uvádíme jako samostatný článek.