Co s nálezem nebezpečné látky


Stručný návod, jak postupovat v případě nálezu nebezpečné chemické nebo biologické látky.

I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly s obsahem nebezpečných látek. Co má občan udělat, aby minimalizoval nebo odvrátil ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?

Pokusíme se Vám dát stručný návod:

1. S čím je možné se setkat

Vzorkovnice BCHL-I Vzorkovnice BCHL-II Obaly OL
Obal od YPERITU Otevřený obal OL Plastový obal OL
Plechový obal OL Různé obaly OL BCHL – bojové chemické látky
OL – otravné látky

2. Jak se chovat k nálezu

  1. věřte vyobrazeným symbolům
  2. nesnažte se poškodit nebo otevřít obal
  3. informujte Hasičský záchranný sboru (HZS) telefon 150 nebo Policii ČR telefon 158
    nebo linku tísňového volání telefon 112
  4. zajistěte do příjezdu odborníků, aby s nálezem nebylo manipulováno

3. Kde Vám také mohou pomoci?

V chemických laboratořích HZS, které jsou schopny provádět:
  • protichemická a protiradiační opatření při haváriích s únikem nebezpečných škodlivin a radiačních havárií,
  • prevenci ohrožení obyvatelstva nebezpečnými škodlivinami,
  • výcvik, vzdělávání a rozvoj vlastní odborné činnosti.

Regionální působnost chemických laboratoří:

Chemická laboratoř HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm s působností v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji, telefon556 835 742