Letecká hasičská služba - II. díl


Hasiči lidem | IZS a JPO - 01.10.2006

Od začátku června roku 2006 znovu funguje systém letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišťují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů.

Od začátku června letošního roku znovu funguje systém letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišťují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů. Vedle včasného upozornění na případné lesní požáry se letecká technika v rámci LHS rovněž podílí na jejich likvidaci – ať již přímo hašením ze vzduchu, nebo tím, že spolupracuje s pozemními jednotkami požární ochrany a informuje je o poloze, podobě a postupu požáru, přístupových cestách, vhodných vodních zdrojích apod.

Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je skutečně nedocenitelná. Lesní požáry mnohdy postihnou oblasti obtížně přístupné pro požární techniku a shoz velkého množství vody ze vzduchu představuje efektivní způsob zabránění šíření požárů.

„Z pohledu prevence a ochrany lesů je letecká hasičská služba velmi účinným systémem, který minimalizuje škody způsobené lesními požáry, zejména v nepřehledném a nepřístupném terénu,“ potvrzuje Ing. Miroslav Radouš z Ministerstva zemědělství.

Pro účely LHS je republika rozdělena na celkem 14 pracovních sektorů 3 kategorií stanovených podle míry nebezpeční vzniku požáru a možné výše škod způsobených lesními požáry. Podle kategorie se pak odvíjí četnost hlídkových letů i stupeň vybavenosti a připravenosti letecké techniky tamních stanic LHS.

„Pokud hlídkující letadlo zaregistruje někde v lesním porostu požár, nahlásí na příslušné operační a informační středisko HZS ČR přesné místo požáru, jeho rozsah, jaký druh porostu požár zasáhl atd. Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru ČR pak na základě těchto informací na místo vyšle pozemní jednotky požární ochrany. Pokud se jedná o požár v obtížně přístupném terénu, může si velitel zásahu při hašení požáru vyžádat leteckou podporu hasebních letadel,“ vysvětluje kpt. Ing. Roman Francl z MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR).

Leteckou hasičskou službu jako službu vlastníkům lesů garantuje Ministerstvo zemědělství, které při jejím zajištění kromě MV-GŘ HZS ČR úzce spolupracuje se státním podnikem Lesy České republiky a Leteckou službou Policií ČR. MV-GŘ HZS ČR organizuje mimo jiné školení leteckých posádek , zajišťuje vybavení letadel potřebnou spojovací technikou a garantuje celkové fungování služby a její spolupráci s pozemními jednotkami požární ochrany a operačními a informačními středisky HZS krajů.

LHS z valné části zabezpečuje soukromý provozovatel, kterého ve veřejné soutěži vybralo Ministerstvo zemědělství. Na hlídkové a hasební činnosti LHS se rovněž podílejí vrtulníky Letecké služby Policie ČR. Kromě základen Letecké služby Policie ČR v Praze a v Brně vzlétají letadla LHS z dalších 9 stanic LHS rozmístěných po celé republice (v r. 2006 Tachov, Hosín, Holešov, Mnichovo Hradiště, Jihlava, Žamberk, Plasy, Zábřeh, Znojmo).

V rámci systému LHS je v současnosti připraveno vzlétnout celkem 15 letounů. K hašení mohou být použity letouny typu Antonov An-2 „Andula,“ Z-37T a Z-137T „Turbo Čmelák“, PZL M-18 Dromader. V případě potřeby mohou hasit rovněž vrtulníky Letecké služby Policie ČR BELL-412, vybavené závěsnými vaky na vodu.

LHS byla poprvé zřízena v roce 1993 a od této doby odhalily její letouny i vrtulníky mnoho požárů a výrazně pomohly s hašením těch obtížných. V loňském roce kvůli napadení výběrového řízení nebyla LHS zajištěna v plném rozsahu, na omezeném území hlídkovaly pouze vrtulníky Letecké služby Policie ČR.

V letošním roce však již LHS plně funguje a prokazuje svou potřebnost. Například ve čtvrtek 15.6. pomohl vrtulník při hašení požáru lesa v nepřístupném terénu poblíž Bělé pod Bezdězem. V roce 2004 letadla LHS (spolu s Leteckou službou Policie ČR) odhalila 21 požárů a v šesti případech i požár ze vzduchu likvidovala. V suchém roce 2003 pak bylo ze vzduchu zjištěno 31 požárů, počet případů hašení letadly ze vzduchu se vyšplhal na číslo 54.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim často dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku a jsou ztížené možnosti zásobování vodou. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné (požár se může šířit i pod zemí) a podobné zásahy jsou časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Všichni si z obrázků v televizi pamatujeme na katastrofické lesní požáry v zahraničí (např. USA, Chorvatsko, Španělsko), které po sobě zanechaly ekologickou spoušť a astronomické škody.