Činnost zásahové jednotky v roce 2017


Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů má aktuálně 21 členů, v roce 2017 jeden odešel a dva noví nastoupili.

Co se složení odborností týče, máme jednoho velitele jednotky, jeho zástupce, pět velitelů družstev, osm strojníků, dva techniky a jednoho zdravotníka. Splňujeme tak poměrně bez problémů minimální počty stanovené vyhláškou o organizaci jednotek.

Po celý rok jsme se mimo zásahovou činnost a údržbu výzbroje, výstroje a techniky věnovali také výcviku a odborné přípravě. Ve specializačních kurzech tak dva hasiči získali odbornost strojníka a mohou tak řídit obě naše zásahová vozidla, další se pak stal nositelem dýchací techniky.

Údržbu potřebují obě naše vozidla, bez ohledu na svůj věk – Liazka je z roku 1991, Mercedes z roku 2015. U obou vozidel se samozřejmě náročným hasičským provozem projevují drobné závady, které je potřeba odstranit buď v servisu nebo svépomocí. Nezbytná je také pravidelná údržba, včetně mytí.

Na stanici Hasičského záchranného sboru v Bílovci jsme se ve spolupráci s profesionálními kolegy zdokonalovali v poskytování první pomoci, trénovali jsme pohyb v neznámém zakouřeném prostředí i hašení požárů v uzavřených prostorech. V Bítově, Výškovicích a v Bílovci jsme absolvovali taktická cvičení, obvykle zaměřena na likvidaci požáru v dýchací technice, zásahy ve sklepeních a také ve výškách.

V roce 2017 jsme vyjížděli k celkem 35 zásahům jak ve Slatině, tak v okolí. Velmi výrazně nás zaměstnávalo počasí, valná většina zásahů se týkala odstraňování stromů padlých na komunikaci popřípadě podobným událostem souvisejícím především se silným větrem.

Hned dvakrát jsme pomáhali záchranné službě s naložením pacienta do sanitky, jednou jsme s ním jeli až do Bílovecké nemocnice.

Hmyz měl v uplynulém roce neletovou sezónu, likvidovali jsme ho pouze jednou. Třikrát jsme zasahovali u požáru, bohužel ne vždy bez zranění, zbytek zásahů připadá na požární asistence a drobné technické pomoci.