Cvičební řád JPO


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005
Metodické listy

Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR:
  • č. 20/1996 – Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik, ve znění Sbírky pokynů VPR ČR č. 10/1997
  • č. 8/1997 – Cvičební řád jednotek požární ochrany – pořadový výcvik
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra
  • č. 50/2004 – Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 21. 12. 2004, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 20/1996 – Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik, ve znění Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 10/1997

technický výcvik: » OBEC » DR3 » DR5 » VÝŠ
pořadový výcvik: » PŘV

Metodické listy č. 1 až 5 kapitoly OBEC:

Metodické listy č. 1 až 21 kapitoly DR5:

Metodické listy č. 1 až 14 kapitoly DR3:

Metodické listy č. 1 až 6 kapitoly VÝŠ:

Metodické listy č. 1 až 10 kapitoly PŘV: